Informacja dotycząca sposobu znakowania makaronów do produkcji których stosowana jest kurkuma. PDF Drukuj Email


Producenci makaronów    

woj. warmińsko-mazurskiego

/wszyscy/                

 
 
INFORMACJA
 

           Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie na podstawie art. 17 ust 1 pkt 6 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 ze zmianami), w ramach działań informacyjnych z zakresu  przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej, przesyła informację dotyczącą sposobu znakowania makaronów do produkcji których stosowana jest kurkuma.

            W związku z faktem stosowania przy produkcji makaronów – kurkumy zauważa się że zgodnie z  § 17 pkt 13rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 177, poz. 1094) do produkcji makaronównie mogą być stosowane barwnikiczyli substancje dodatkowe nadające lub przywracające barwę środkom spożywczym.

            Jednakże z § 16 pkt 1 w/w rozporządzenia wynika, iż kurkuma nie jest substancją dodatkową (barwnikiem) lecz przyprawą mającą skutek barwiący jako drugorzędny. Stąd w przypadku stosowania do produkcji makaronów przyprawy kurkumy aby ich oznakowanie nie mogło wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz.914 z późn. zm.) informacja o obecności kurkumy w makaronie nie może ograniczać się jedynie do wyszczególnienia jej jako przyprawy w wykazie składników, ale powinna mieć odzwierciedlenie także w nazwie produktu np. makaron z kurkumą, makaron z dodatkiem kurkumy, dla odróżnienia tego produktu od makaronu, który nie zawiera kurkumy.

            Zatem jeżeli producent stosuje kurkumę w celu wzmocnienia barwy makaronu to takie działanie jest niezgodne z ww. przepisami i ma na celu wprowadzenie konsumenta w błąd, co do jakości produktu finalnego, poprzez sugerowanie dodatku żółtka jaja.

            W przypadku, gdy w procesie produkcji makaronu stosowane są wyciągi z kurkumy deklarowane w składzie jako aromat, to dodatek aromatu znajduje uzasadnienie tylko w przypadku produktów smakowych, mających w nazwie określenie ,,o smaku…”.

            Reasumując wprowadzany do obrotu makaron musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 z późniejszymi zmianami), a informacje podane na opakowaniu w zakresie jakości handlowej muszą być zgodne z dokumentami zakładowymi określającymi wymagania dla tego produktu i sposobem jego produkcji. 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.