Informacja ze szkolenia przeprowadzonego w dniu 25 października 2012 r. dla przedstawicieli branży piekarskiej w temacie „Jakość handlowa pieczywa w zakresie znakowania”. PDF Drukuj Email

Informacja ze szkolenia przeprowadzonego w dniu 25 października 2012 r.

dla przedstawicieli branży piekarskiej w temacie

„Jakość handlowa pieczywa w zakresie znakowania”.

 

            W dniu 25 października 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie, już po raz drugi odbyło się spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla przedstawicieli producentów branży piekarskiej w temacie „Jakość handlowa pieczywa w zakresie znakowania”.

Przybyłych na spotkanie gości przywitał Pan Ryszard Piórkowski - Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, który przybliżył zakres obowiązków nałożonych na Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych wynikających z art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz zwrócił uwagę na cel szkolenia, którym oprócz przekazania producentom aktualnej wiedzy z zakresu znakowania pieczywa, było przypomnienie, że znakowanie to również jeden z elementów jakości handlowej, nadmieniając jednocześnie, iż wadliwym jest nie tylko produkt, który nie spełnia parametrów jakościowych dotyczących cech organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych wynikających z technologii produkcji, ale również taki, który jest źle opakowany, źle oznakowany lub na którym informacja o produkcie jest niepełna lub błędna.

            W dalszej części szkolenia Kierownik Wydziału Kontroli – Katarzyna Iwaniszczuk oraz Specjalista w Wydziale Kontroli – Małgorzata Ułasiuk, szczegółowo omówiły zasady znakowania wyrobów piekarskich wprowadzanych do obrotu w opakowaniach jednostkowych oraz luzem, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, w tym m.in. z:

- ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,

- ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, rozporządzenia MRiRW w sprawie znakowania środków spożywczych,

- ustawy o towarach paczkowanych,

- rozporządzenia w sprawie  dozwolonych substancji dodatkowych,

- ustawy o rolnictwie ekologicznym oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

Zwrócono, także szczególną uwagę producentów na fakt, iż w dniu 13 grudnia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…), które będzie miało swoje zastosowanie od dnia 13 grudnia 2014 roku z wyjątkiem art. 9 ust. 1 lit. l) dotyczącego wprowadzenia informacji o wartości odżywczej, którego obowiązek stosowania rozpocznie się od dnia 13 grudnia 2016 roku.

W trakcie spotkania przybliżono producentom na przykładach, także kwestie występujących nieprawidłowości w znakowaniu wyrobów piekarskich oraz omówiono zasady postępowania pokontrolnego, IJHARS w przypadku stwierdzenia sytuacji wprowadzenia do obrotu artykułów rolno – spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej.

            Należy podkreślić, że zorganizowane obecnie szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego prowadzących działalność w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, którzy przybyli na szkolenie w licznym gronie. Co więcej, poruszone tematy wzbudziły żywe zaciekawienie przedsiębiorców, co miało swoje odzwierciedlenie w gremialnie prowadzonej dyskusji i  zadawanych podczas szkolenia pytaniach.


 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.