Nowe rozporządzenie w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji. Drukuj

Informujemy, iż w dniu 17 stycznia 2013 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach (Dz. U. z 2013, Nr 0, poz. 74) Rozporządzenie to wchodzi  w życie z dniem 1 lutego 2013 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem MR i RW z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach, z obowiązku przekazywania informacji zwolnieni są handlowcy, którzy:

1)          zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych lub

2)          prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu, lub

3)          w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.

Jednocześnie podkreśla się, iż rozporządzenie MR i RW z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach  obowiązuje bezpośrednio po wejściu w życie, co oznacza, że od dnia 1 lutego 2013 roku handlowcy, o których mowa w  § 1 tego rozporządzenia są zwolnieni z realizacji obowiązków opisanych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno.

Zwolnienie z przekazania informacji o rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej oraz o wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym dotyczy również obowiązków, które nie zostały zrealizowane do wejścia w życie rozporządzenia, tj. handlowcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu poniżej 100 tys. kg do dnia  1 lutego 2013 roku byli zobowiązani do przekazania informacji określonych w art. 17 ust. 1 ww. ustawy natomiast od dnia 1 lutego 2013 roku, są zwolnieni z tego obowiązku.

W przypadku handlowców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami po wejściu z życie przedmiotowego rozporządzenia (tj. po 1 lutego 2013 roku), bez możliwości określenia czy w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce i warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kg, wymóg przekazania informacji o rozpoczęciu prowadzenia działalności, należy stosować dopiero w następnym roku prowadzenia działalności i po zweryfikowaniu ilości świeżych owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym przez handlowców.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.