Zasady postępowania przy dostarczaniu nieoznakowanych jaj bezpośrednio z miejsca produkcji do zakładów przetwórstwa spożywczego PDF Drukuj Email

KOMUNIKAT

dotyczący zasad postępowania w przypadku chęci podjęcia przez przedsiębiorców (producentów jaj) działania polegającego na dostarczaniu nieoznakowanych jaj bezpośrednio z miejsca produkcji do zakładów przetwórstwa spożywczego

 

W przypadku chęci podjęcia przez przedsiębiorców (producentów jaj) działań polegających na dostarczaniu nieoznakowanych jaj bezpośrednio z miejsca produkcji do zakładów przetwórstwa spożywczego, przedsiębiorca (producent jaj) przed rozpoczęciem realizacji takich dostaw jest zobowiązany zwrócić się z wnioskiem do Warmińsko -Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w celu uzyskania decyzji zwalniającej z obowiązku znakowania jaj klasy B kierowanych bezpośrednio z miejsca produkcji do zakładów przemysłu spożywczego. Przedmiotowe zagadnienie regulują przepisy art. 17 d. ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w powiązaniu z art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady WE nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. zm.).

 Nadmienia się, iż wzór wniosku jest możliwy do pobrania ze strony internetowej WIJHARS w Olsztynie pod adresem http://www.wijhars.olsztyn.pl/index.php/wzory-dokumentow w zakładce „Znakowanie jaj” oraz IJHARS pod adresem: http://www.ijhar-s.gov.pl/wzory-dokumentow.html w zakładce „Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaja, kierowanych do przemysłu spożywczego”.

Dodatkowo informuje się, iż podmioty którym Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie udzielił niniejszego zezwolenia ze znakowania jaj, zgodnie z art. 17 d ust. 4 w/w ustawy są zobowiązane do:

 1) prowadzenia ewidencji jaj nieoznakowanych zawierającej:

a) nazwę albo imię i nazwisko i adres odbiorcy jaj,

b) miejsce przeznaczenia jaj,

c) liczbę lub masę jaj z podaniem daty ich wysłania;

 2) informowania pisemnego właściwego wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych o zamiarze dostawy jaj do odbiorców w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, na 14 dni przed każdą wysyłką jaj, podając:

a) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres odbiorcy jaj,

b) miejsce przeznaczenia jaj,

c) masę lub liczbę wysyłanych jaj.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.