Zestawienie dokumentów normalizacyjnych PDF Drukuj Email

Lp.

 

Nazwa artykułu

 rolno – spożywczego

 

 Nazwa dokumentu normalizacyjnego

1

Ziarno zbóż, rośliny strączkowe i przetwory zbożowe.

 

Ziarno zbóż i przetworów zbożowych. Pobieranie próbek
PN-EN ISO 24333: 2010

 

 

Przetwory zbożowe. Pobieranie próbek
PN - 72/A - 74001

 


Próbniki do pobierania próbek produktów bezkształtnych

PN - 74/C - 60008.

 

Ziarno zbóż i przetwory zbożowe w przepływie.
Pobieranie próbek za pomocą urządzeń mechanicznych.
PN-EN ISO 6644: 2007

 

2

Ziarno roślin oleistych

 

Ziarno roślin oleistych. Pobieranie próbek i przygotowanie
próbki laboratoryjnej
PN-76/R-66146

 

 

Nasiona oleiste. Pobieranie próbek
PN-EN ISO 542:1997

 Śruta nasion oleistych. Pobieranie próbek
PN – ISO 5500:1999

 

3

Pieczywo

 

Pieczywo. Pobieranie próbek i kontrola jakości
PN - 86/A – 74104

 

4

Makarony

 

Makaron. Pobieranie próbek i metody badań
PN - 93/A - 74130

 

5

Oleje i tłuszcze
 roślinne i zwierzęce

 

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Pobieranie i przygotowanie próbek margaryn do badań chemicznych i fizykochemicznych
PN-A-86929: 1996

 

 

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Pobieranie próbek
PN- EN ISO 5555: 2002

 

6

Owoce i warzywa świeże

 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 07 czerwca 2011 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011 r.)

 

7

Wyroby cukiernicze
 trwałe

 

Wyroby cukiernicze trwałe. Pobieranie próbek
PN-73/A-74858

 

8

Wyroby i półprodukty ciastkarskie

 

Wyroby i półprodukty ciastkarskie Pobieranie próbek i kontrola jakości. PN - 78/A - 74250

 

 

Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Badania mikrobiologiczne.
Pobieranie próbek.
PN – A – 74134 - 1.

 

9

Mleko i przetwory
mleczne

 

Rozporządzenie MR i RW z dnia 25 sierpień 2004r w sprawie metod pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metod oznaczania zawartości tłuszczu w mleku
(Dz. U. NR 194, poz. 1997)

 

 

Mleko i przetwory mleczne. Pobieranie próbek
PN - 86/A - 86041

 

 

Mleko i przetwory mleczne. Pobieranie próbek
PN - 86/A -  86041/Az1: 2000

 

 

Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne do pobierania próbek
PN - EN ISO 707: 2009

 

10

Mięso i przetwory
mięsne

 

Mięso i przetwory mięsne. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań. Pobieranie próbek.
PN - ISO 3100 - 1: 1999

 

 

Wędliny i wyroby wędliniarskie. Wstępna ocena partii i pobieranie próbek
PN - 71/A - 82105

 

 

Przetwory mięsne. Konserwy. Pobieranie Próbek.
PN-72/A -82052

 

11

Piwo

 

Piwo. Pobieranie i przygotowywanie próbek
PN-A-79095: 2000

 

12

Produkty rolnictwa
 ekologicznego

 

Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2004 r w sprawie pobierania próbek żywności w celu oznaczenia pozostałości chemicznych
środków ochrony roślin (Dz. U. Nr 86, poz. 810).

 

13

Statystyczna kontrola jakości.

 

Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
PN-88-N-03010.

 

14

Środki spożywcze-oznaczanie azotanów

 

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 364).

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.