Sprawozdanie z działalności WIJHARS w Olsztynie w 2016 r.