Zmiany w zakresie nadawania uprawnień rzeczoznawcom.
piątek, 13 maja 2016 08:03

Zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy uległy istotnym zmianom w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1505 ).

W wyniku ww. nowelizacji całkowitej likwidacji uległ zawód rzeczoznawcy w zakresie ustalania sposobu produkcji. Ułatwione zostało również uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw ( wymóg zdania egzaminu zastąpiono obowiązkiem odbycia szkolenia).
W przypadku uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych zniesiony został również wymóg odnawiania tych uprawnień co 3 lata. Zgodnie ze zmienionymi przepisami uprawnienia te nabywane są bezterminowo po uprzednim zdaniu egzaminu.

Jedynym wyjątkiem, w przypadku którego wymóg odnawiania uprawnień pozostał utrzymany, jest zawód rzeczoznawcy w zakresie ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych ( art. 35 ust. 2a oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obowiązującym brzmieniu ). Podyktowane jest to szczególnie wysokimi kwalifikacjami, jakie powinny posiadać osoby dokonujące ustalania klas jakości zwierząt rzeźnych, oraz wagą czynności przez nich wykonywanych dla pewności i rzetelności obrotu tuszami.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.