Informacja dotycząca obowiązku umieszczania numeru pozwolenia w oznakowaniu nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin
czwartek, 06 września 2018 07:01

Informacja dotycząca obowiązku umieszczania numeru pozwolenia w oznakowaniu nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2212 z późn. zm.), w ramach działań informacyjnych z zakresu przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej, przekazuje informację uzyskaną za pośrednictwem Głównego Inspektora Jakości Handlowej w Warszawie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2018, poz. 1259) Na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do środka wspomagającego uprawę roślin wprowadzanego do obrotu, a w przypadku środka wspomagającego uprawę roślin luzem - w dokumentach, w które się go zaopatruje, umieszcza się wyłącznie:

 

1) informacje umożliwiające identyfikację środka wspomagającego uprawę roślin, obejmujące:

 

a) numer pozwolenia,

 

b) określenie wymagań jakościowych,

 

c) nazwę handlową środka wspomagającego uprawę roślin, jeżeli została nadana,

 

d) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres:

 

- producenta - dla środka wspomagającego uprawę roślin wyprodukowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

- producenta lub innego podmiotu wprowadzającego środek wspomagający uprawę roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dla środka wspomagającego uprawę roślin wyprodukowanego lub wprowadzonego do obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

 

2) informacje o:

 

a) masie netto środka wspomagającego uprawę roślin,

 

b) okresie przydatności środka poprawiającego właściwości gleby albo stymulatora wzrostu do stosowania;

 

3) instrukcję stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby albo stymulatora wzrostu.

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pozwolenie dot. dopuszczenia do obrotu danego nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin składa się pierwsza decyzja oraz wszystkie decyzje zmieniające ww. pozwolenie.

 

W odniesieniu do obowiązku określonego w art. 9 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2018, poz. 1259), informujemy, że rzetelny przekaz informacji wymaga:

- podania na opakowaniu, etykiecie lub w przypadku nawozu/ środka wspomagającego uprawę roślin luzem w dokumentach towarzyszących numeru pierwszej decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wszystkich zmian posiadanego pozwolenia.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.