Informacja dotycząca stosowania nazwy „ZIEMNIAKI WCZESNE (MŁODE)”
poniedziałek, 06 maja 2019 12:54


W związku ze zmianami w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz. U. Nr 194, poz. 1900 ze zm.), Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2164 z późn. zm.), w ramach działań informacyjnych z zakresu przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej, przekazuje informację dotyczącą znakowania ziemniaków młodych, zwanych również wczesnymi.

Nazwą ziemniaki młode (wczesne) znakować można:

1)     Ziemniaki spełniające pełną definicję określoną w §1 pkt 1 ww. rozporządzenia tj. ziemniaki zebrane na początku sezonu zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się, przeznaczone do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu – w przypadku ziemniaków pochodzących z Polski (uprawianych i zebranych w Polsce). 

2)     Ziemniaki charakteryzujące się cechami, które są powszechnie uznawane za cechy charakterystyczne dla ziemniaków młodych. W szczególności ziemniaki, których skórka jest delikatna i może być łatwo usunięta bez obierania, np. poprzez potarcie, co jest zgodne z definicją zawartą w normie handlowej EKG/ONZ nr FFV-52 - w przypadku:

·       ziemniaków zebranych w innych państwach członkowskich UE,

·       ziemniaków dopuszczonych do obrotu w innych państwach członkowskich UE (ale uprawianych i zebranych w państwach trzecich np. Izraelu, w Egipcie),

·       ziemniaków zebranych lub dopuszczonych do obrotu w Republice Turcji,

·       ziemniaków zebranych w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stroną umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym (tj. Islandia, Norwegia, Lichtenstein)

Pod warunkiem, że oznakowanie to nie wprowadza konsumenta w błąd.

3)     Ziemniaki spełniające pełną definicję określoną w §1 pkt 1 rozporządzenia, tj. ziemniaki zebrane na początku sezonu zbioru ziemniaków w kraju pochodzenia przed osiągnięciem pełnej dojrzałości, o skórce łuszczącej się przeznaczone do sprzedaży bezpośrednio po ich zebraniu – w przypadku ziemniaków dopuszczanych do obrotu na terenie Polski w drodze importu z państw trzecich  (zebranych w państwach trzecich (np. Egipt, Izrael) z wyłączeniem Republiki Turcji, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii).

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.