W dniu 19 grudnia 2016 r. przeprowadzono wykład pt. „Przepisy prawne i wymagania dotyczące jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych”

opublikowano dn. 2016-12-29 00:00

W dniu 19 grudnia 2016 r. w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Oczapowskiego w Olsztynie Kierownik Wydziału Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie Pani Katarzyna Iwaniszczuk przeprowadziła wykład, którego tematyka obejmowała zagadnienia odnoszące się do regulacji prawnych oraz wymagań dodatkowych deklarowanych przez producentów w obszarze jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Słuchaczami było ok 50 Studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Towaroznawstwo na Wydziale Nauki o żywności UWM w Olsztynie o specjalności: zarządzanie procesami w produkcji i w usługach oraz menadżer usług gastronomiczno- hotelarskich.

Podczas wykładu, w ramach realizacji przedmiotu Monitoring jakości żywności w zakładach przemysłu spożywczego młodzi adepci nauki o żywności mieli możliwość posiąść wiedzę z zakresu prawa żywnościowego regulującego kwestie jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych produkowanych i wprowadzanych do obrotu na rynek, jak też zgłębić jej wymiar praktyczny, również w ujęciu kontroli urzędowej.

W związku z wysokim zainteresowaniem tematem i dużym uznaniem studentów z jakim spotkało się przedmiotowe seminarium Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie, przewiduje w przyszłości możliwość kontynuowania współdziałania z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w procesie dydaktycznym na rzecz przyszłych kadr przemysłu spożywczego.