Kontrola planowa III kwartał 2010 r. - jakość handlowa przetworów owocowych i warzywnych (w tym z przetwórni ekologicznych) PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych - kontrola planowa III kwartał 2010 r.

  

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych (GI-BKJ-403-9/10), w III kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w w/w zakresie w 5 zakładach prowadzących działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było  zbadanie  jakości  handlowej  przetworów  owocowych  i  warzywnych   ze  szczególnym   uwzględnieniem   dżemów,  galaretek,  marmolad,  powideł  oraz  marynat  i  sałatek,  a  także  jakości  surowców  przeznaczonych  do  ich produkcji. Kontroli poddano również ziarno  kukurydzy  stosowane jako    surowiec  do  produkcji  przetworów,  na  obecność  organizmów  genetycznie  zmodyfikowanych  oraz  identyfikację  modyfikacji  genetycznych,  a  także  sprawdzenie prawidłowości  obrotu   produktami genetycznie modyfikowanymi. Ponadto kontrola obejmowała sprawdzenie  prawidłowości  znakowania  przetworów  owocowych  i  warzywnych  w  zakresie  przestrzegania  przepisów  dotyczących  rolnictwa  ekologicznego  oraz  znakowania produktów chronionych  nazwami  pochodzenia  ( ChNP ),  chronionych  oznaczeniem  geograficznym  ( ChOG )  lub produktów  będących  gwarantowanymi  tradycyjnymi  specjalnościami  ( GTS ) .

Kontrolą  objęto  :

-  w  zakresie  cech organoleptycznych i fizykochemicznych  przetworów  owocowych  i  warzywnych  na  zgodność z  deklaracją  producenta  -  12   partii  o  łącznej  masie  2 119,68  kg

-  w  zakresie prawidłowości  znakowania  przetworów  owocowych  i  warzywnych  - 16 partii  o  łącznej  masie  3 051,68  kg

Wyniki  kontroli  :

Wymagania jakości handlowej  nie  zostały  spełnione  w  przypadku  jednej partii przetworów co stanowi 6,25 %  ilości partii poddanych ocenie znakowania co stanowi   1,8 % masy przetworów objętych oceną znakowania.

Podczas  kontroli  nie  stwierdzono  nieprawidłowości  dotyczących  jakości  handlowej przetworów  owocowych  i  warzywnych  w zakresie cech fizykochemicznych i organoleptycznych, która była zgodna z deklaracjami producentów.

W badanej partii kukurydzy nie stwierdzono obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Nie stwierdzono znakowania przetworów  owocowych  i  warzywnych wskazującego, że są   produktami  rolnictwa  ekologicznego  oraz  znakowania  produktów naruszającego przepisy dotyczące   chronionych  nazw  pochodzenia  ( ChNP ),  chronionych   oznaczeń  geograficznych          ( ChOG )  lub  będących  gwarantowanymi  tradycyjnymi  specjalnościami  ( GTS ) .

W  przypadku  jednego  producenta  stwierdzono  brak  zgłoszenia  prowadzenia  działalności  gospodarczej  do  Wojewódzkiego  Inspektora   JHARS. 

Zastosowane  sankcje  :

 ► wydano  decyzje:

▪ o  nakazie  poddania  zabiegowi  zmiany  oznakowania  (  art.  29  ust. 1  pkt  2  ustawy  z   dnia  21  grudnia  2000 r.  o  jakości  handlowej  artykułów   rolno-spożywczych )  jednej  partii  ogórków  konserwowych,

  o  karze   (   art.  40 a  ust. 1  pkt  3 ustawy  z   dnia  21  grudnia  2000 r.  o  jakości  handlowej  artykułów   rolno-spożywczych),

► wydano zalecenia  pokontrolne  w  odniesieniu  do  jednego  przedsiębiorcy

► jednego  producenta  ukarano  kredytowym  mandatem   karnym  z  uwagi  na  brak   zgłoszenia  prowadzenia  działalności  gospodarczej  do  Wojewódzkiego  Inspektora   JHARS  ( art.  40  ust. 1  pkt  5   ustawy  z   dnia  21  grudnia  2000 r. o  jakości  handlowej  artykułów   rolno-spożywczych ) 

Wnioski :

Przeprowadzone  kontrole  wskazują,  że  sytuacja  dotycząca  jakości  handlowej  przetworów  owocowych  i  warzywnych   uległa  wyraźnej  poprawie,  zarówno  w  zakresie    deklarowanych  cech  organoleptycznych,  fizykochemicznych , masy  netto  produktów oraz  w  zakresie  znakowania  opakowań  wyrobów .  Nieprawidłowości  w  zakresie  znakowania  stwierdzono  tylko  w  jednym  z  kontrolowanych  podmiotów,  w  stosunku   do  jednej  partii,  co  stanowi  6,25 %  wszystkich partii objętych  kontrolą   znakowania. 


 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.