Kontrola planowa III kwartał 2010 r. - jakość handlowa przetworów rybnych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie  jakość handlowej przetworów rybnych  w III kwartale 2010 r.

 
 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych

(GI-BKJ-403-12/10) kontrolę przeprowadzono w 6 podmiotach gospodarczych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów rybnych oraz prawidłowości ich znakowania.
 
Kontrolą objęto
 

·      w zakresie oceny organoleptycznej i znakowaniu - 14 partii ryb wędzonych z partii   produkcyjnych o łącznej masie 741,1 kg,

Badania laboratoryjne obejmowały przeprowadzenie oceny organoleptycznej 14 prób ryb wędzonych, w zakresie wyróżników: wyglądu ogólnego, barwy skóry i mięsa, smaku i zapachu,  tekstury i konsystencji.

·      w zakresie parametrów fizykochemicznych – 6partii ryb wędzonych o łącznej masie 576, 4 kg

Badania obejmowały oznaczenie zawartości wody, soli i tłuszczu w 6 próbach ryb.

 

Badaniom poddano następujące gatunki ryb wędzonych i wędzonych na gorąco : węgorza, makrelę, śledzia, sielawę, piklinga, dorsza czarniaka , pstrąga tęczowego.

 
 
Wyniki kontroli
 

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że objęte kontrolą wyroby spełniały wymagania jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych w stosunku do wymagań zawartych w przepisach o jakości handlowej i zadeklarowanych przez producentów w deklaracjach jakościowych i określonych w przepisach o jakości handlowej.

W toku kontroli stwierdzono, że znakowanie wszystkich ocenianych partii wyrobów było wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości handlowej oraz dodatkowymi wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta.

 

Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego nie funkcjonują zakłady produkujące przetwory rybne ekologiczne. W związku z powyższym nie poddano badaniom znakowania produktów ekologicznych w trakcie przeprowadzonej kontroli.

W oznakowaniu kontrolowanych wyrobów nie stwierdzono żadnych elementów podlegających ochronie w zakresie chronionych nazw pochodzenia, chronionych nazw geograficznych, bądź gwarantowanych tradycyjnych specjalności przysługujących środkom spożywczym zarejestrowanym z tego tytułu.

 
Sankcje
 

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości jakości handlowej przetworów rybnych w zakresie cech organoleptycznych, fizykochemicznych oraz oceny znakowania nie zastosowano żadnych sankcji.

 
Wnioski

Porównując wyniki bieżącej kontroli jakości handlowej przetworów rybnych tj. ryb wędzonych zrealizowanych w III kwartale 2010 r. w stosunku do przeprowadzanych w III kwartale 2009r., należy stwierdzić, że jakość handlowa tego asortymentu jest właściwa i w omawianym czasie pozostaje na niezmienionym poziomie.

Brak nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie świadczy o dobrym poziomie świadomości przedsiębiorców w zakresie znajomości przepisów prawa, jakości prowadzonego nadzoru nad procesami produkcji oraz skuteczności działań WIJHARS w Olsztynie.

 
 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.