Kontrola planowa III kwartał 2010 r. - jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w III kwartale 2010 r.

ob1

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych (GI-BKJ-403-13/10) w III kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę 7 zakładów (64% wszystkich zgłoszonych zakładów) prowadzących działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu wyrobami garmażeryjnymi na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.

Celem przeprowadzonych kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych, głównie pierogów i gotowych drugich dań ze szczególnym uwzględnieniem jakości handlowej tych wyrobów w zakresie zgodności z wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta oraz prawidłowości znakowania.

 
 
KONTROLĄ OBJĘTO:
 

·  w zakresie oceny organoleptycznej, fizykochemicznej  oraz znakowania– 15 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 927 kg, w tym:

- pierogi (Wiejskie z ziemniakami i mięsem wieprzowym, Ruskie, z mięsem, z pieczarkami, Pielmieni syberyjskie)

- drugie dania i zupy (Pyzy/Kartacze, Flaczki wolowe elbląskie krojone, Flaczki wolowe elbląskie w rosole, Kartacze mazurskie, Kiszka ziemniaczana, Zupa po węgiersku mrożona, Żurek mrożony, Flaki wołowe na zasmażce mrożone,Kopytka, Kluski ziemniaczane )

·    w zakresie zgodności deklarowanej masy nominalnej z masą rzeczywistą -  9 partii  wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 588 kg .

  (Kluski ziemniaczane, Kopytka, Flaczki wołowe elbląskie krojone, blanszowane, Flaczki wołowe elbląskie w rosole, Flaki wołowe na zasmażce mrożone, Żurek mrożony, Zupa po węgiersku mrożona, Kartacze Mazurskie, Kiszka Ziemniaczana)

 
 

WYNIKI KONTROLI:

 

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono zgodność deklarowanej w oznakowaniu masy nominalnej z masą rzeczywistą wszystkich badanych artykułów.

 

WYMAGAŃ JAKOŚCI HANDLOWEJ NIE SPEŁNIAŁY:

 

·                     w zakresie parametrów fizykochemicznych  - 5 partii wyrobów  (33%  zbadanych próbek) o masie 352 kg (38 % skontrolowanej masy):

- z uwagi na  zaniżoną wartość nadzienia w stosunku do wymagań zadeklarowanych przez producenta. Zawartość nadzienia była zaniżonaPierogach Wiejskich, Pyzach/Kartaczach, Pierogach z mięsem, Pierogach z pieczarkami w zakresieod 14% do 30,8% oraz zaniżono zawartość flaków we Flaczkach wołowych elbląskich o 10% ,

·                     w zakresie cech organoleptycznych- 2 partie flaczków (13 % pobranych próbek) o  łącznej masie 69  kg (7,4 % skontrolowanej masy):

- z uwagi na niespełnienie wymagań deklarowanych przez producenta w zakresie barwy (barwa jasnozielonkawa, obecność flaków nie dokładnie oczyszczonych), smaku i zapachu (obecny posmak i zapach źle umytego surowca), wyglądu ogólnego i twardawej konsystencji. 

·                     w zakresie znakowania -9 partii wyrobów garmażeryjnych (60 % skontrolowanych partii) o łącznej masie 650 kg ( 70 % skontrolowanej masy) tj. / Pierogi Wiejskie, Pyzy/Kartacze, Flaczki wołowe elbląskie krojone, blanszowane, Flaczki wołowe elbląskie w rosole, Flaki wołowe na zasmażce, Pierogi z mięsem, Pierogi z pieczarkami, Żurek mrożony, Zupa po węgiersku mrożona/

 z uwagi na:

- brak podania informacji o składnikach alergennych,

- brak umieszczenia w składzie wszystkich składników użytych w toku produkcji oraz nie podania ilościowej zawartości składników występujących w nazwie środka spożywczego,

- brak podania w wykazie składników wchodzących w skład składnika złożonego oraz  dozwolonych substancji dodatkowych w rzeczywistości wykorzystanych jako składniki do produkcji wyrobu i nadal w nim obecnych,

- brak podania formy prawnej tj. imienia i nazwiska producenta, kodu pocztowego oraz podanie błędnego numeru siedziby zakładu,

- brak zachowania, malejącego według masy, porządku składników wymienionych w wykazie,

- podanie w wykazie składników innych niż użytych do produkcji wyrobu,

- wprowadzanie konsumenta w błąd zastosowanymi graficznymi ilustracjami odnośnie charakterystyki środka spożywczego, w tym jego rodzaju, właściwości oraz składu,

- brak podania przy nazwie informacji towarzyszącej dotyczącej procesu technologicznego stosowanego w produkcji wyrobu, tj. „chłodzony”,

- podanie niewłaściwej dodatkowej informacji dotyczącej stanu wprowadzenia do obrotu środka spożywczego, tj.: umieszczono sformułowanie „głęboko zamrożone” , a winno być „produkt głęboko mrożony”,

- niewłaściwy sposób podania na opakowaniu deklaratywu dotyczącego ilości nominalnej towaru paczkowanego. Producent (paczkujący) zadeklarował na opakowaniu ilość nominalną towaru tj.: ,,MASA NETTO: 300g”, podczas gdy faktyczna ilość nominalna artykułu wynosi 400g, ponieważ oznakowanie zawiera także informację cyt. ,,teraz +33% GRATIS! (400g)”. Prawidłowo powinno być: ilość nominalna towaru ,,MASA NETTO: 400g”, informacja ,,teraz +33% GRATIS!(100 g),

- podanie niewłaściwych wyrażeń poprzedzających datę minimalnej trwałości, to jest: „najlepiej spożyć  przed końcem ”, „należy spożyć do”, a  winno być „najlepiej spożyć przed”,

- błędne podanie wyrażenia poprzedzającego informację o ilości nominalnej produktu, jest ,,netto” winno być „objętość netto”, ,,masa netto” lub „zawartość netto”,

-podanie w niewłaściwej kolejności informacji dotyczących wartości odżywczej z pominięciem informacji o wartości odżywczej węglowodanów oraz formy tabeli,

- możliwość wprowadzenia w błąd konsumenta poprzez podanie w oznakowaniu produktu  dwóch sprzecznych informacji dotyczących procesu technologicznego stosowanego w produkcji tj. w nazwie produktu wskazano, iż jest on pakowany próżniowo natomiast pod wykazem składników zamieszczono informacje, iż produkt pakowany jest w atmosferze gazowej MAP. W rzeczywistości przy pakowaniu środka spożywczego użyto gazu obojętnego Gourmetmix 20 powodującego przedłużenie okresu trwałości tego środka,

- brak informacji o ilościowej (wyrażonej w procentach) zawartości składników (pieczarek, mięsa) występujących w nazwie środka spożywczego,

- brak kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej, bądź umieszczenie kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej, który uniemożliwia identyfikację artykułu rolno-spożywczego z danej partii produkcyjnej, tj. producent przyjął, jako kod identyfikacyjny partii produkcyjnej datę minimalną trwałości podającą miesiąc i rok.

 
SANKCJE
 

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami zastosowano następujące sankcje:

- wydano 4 decyzje administracyjne w sprawie określenia rodzaju i ustalenia stopnia wady,

- wydano 5 decyzji nakazujących zmianę oznakowania wyrobów,

- ukarano mandatami karnymi 2 przedsiębiorców, którzy nie dokonali   zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS podjęcia  i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu,

- wszczęto 3 postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji o karze pieniężnej oraz  2 postępowania zmierzające do wydania decyzji zakazujących wprowadzanie do obrotu artykułów rolno- spożywczych zafałszowanych i 1 dotyczące ustalenia stopnia wady,

- przekazano zalecenia pokontrolne czterem podmiotom gospodarczym.

 
 WNIOSKI
 

 Porównując obecne wyniki kontroli wyrobów garmażeryjnych z ostatnimi przeprowadzonymi na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w III kw. roku 2009 w ramach kontroli planowych, należy stwierdzić, iż w branży garmażeryjnej wciąż utrzymuje się niesatysfakcjonująca jakość handlowa przedmiotowych wyrobów.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zafałszowania dotyczyły 40% badanych wyrobów.

W odniesieniu do nieprawidłowości w zakresie cech fizycznych zaobserwowano spore pogorszenie jakości w porównaniu do roku ubiegłego tj. wzrost z 11 % partii posiadających uchybienia w tym zakresie w roku 2009 do 33 % w roku bieżącym. Stwierdzone znacznie zaniżone zawartości głównych i charakterystycznych, a także najbardziej oczekiwanych przez konsumentów składników przedmiotowych wyrobów jakimi są nadzienie i flaki, stanowią znaczące pogorszenie jakości handlowej kwestionowanych wyrobów, powodując ich dużą wadliwość.

W zakresie cech organoleptycznych zauważono nieznaczną poprawę, tj. spadek z 22 % partii niespełniających wymagań jakości handlowej w przedmiotowym zakresie w roku 2009 do 13 % w roku bieżącym oraz w zakresie prawidłowości znakowania (spadek z 67 % nieprawidłowo oznakowanych partii w roku 2009 do 60 % w roku bieżącym), co świadczy o skuteczności działań kontrolnych inspektoratu.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.