Kontrola planowa IV kwartał 2010 r. - jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego (w tym z przetwórni ekologicznych) PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych  w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego, z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych w IV kwartale 2010 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego (GI-BKJ-403-20/10) w IV kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w 6 spośród 29 zakładów przetwórstwa mięsnego, co stanowi 20,7% podmiotów prowadzących tego typu działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

            Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego oraz prawidłowości znakowania opakowań przetworów z mięsa czerwonego. Kontrola miała na celu również zbadanie surowców sojowych, stosowanych do produkcji w danym zakładzie, na obecność, organizmów genetyczne zmodyfikowanych oraz identyfikację modyfikacji genetycznych. Kontrolą objęto takie produkty jak: wędzonki, kiełbasy suche i podsuszane, kiełbasy homogenizowane i drobno rozdrobnione. Ponadto kiełbasy homogenizowane i drobno rozdrobnione poddano badaniom w zakresie  identyfikacji surowców mięsnych (drobiowych) ze względu na prawdopodobieństwo fałszowania wędlin MOM-em drobiowym.

 
Kontrolą objęto:

W zakresie oceny organoleptycznej, parametrów fizykochemicznych oraz prawidłowości znakowania – 14 partii przetworów z mięsa czerwonego o łącznej masie: 7 489 kg w tym:

- Kiełbasy drobno rozdrobnione: 2 partie o łącznej masie 152,0 kg.

 - Kiełbasy drobno rozdrobnione surowe: 1 partia o łącznej masie 5,5 kg

- Kiełbasy podsuszane: 4 partie o łącznej masie 314,0 kg

- Kiełbasy homogenizowane: 4 partie o łącznej masie 6 599 kg

- Wędzonki: 3 partie o łącznej masie 318,5 kg

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono wprowadzania  na rynek produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia lub chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowane tradycyjne specjalności.

 

Wyniki kontroli:
 - w zakresie oceny organoleptycznej i znakowania – nie stwierdzono nieprawidłowości;

- w zakresie oceny fizykochemicznej – stwierdzono nieprawidłowości jakości handlowej jednej partii wędlin o masie 5,5 kg , co stanowi 7,3% poddanych kontroli partii przetworów z mięsa czerwonego. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zawyżonej zwartości soli w stosunku do zawartości zadeklarowanej przez producenta.

- w dwóch partiach produktów mięsnych stwierdzono śladowe ilości surowca drobiowego w ilości poniżej granicy oznaczalności;

Nie stwierdzono w kontrolowanych wyrobach  obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych;

 

Zastosowane sankcje:

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie cech fizykochemicznych z uwagi na zawyżoną zawartość soli w  1 partii wędlin zostało wszczęte na podstawie art. 40a ust 1 pkt 3 postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej zadeklarowanej przez producenta w oznakowaniu.

Ponadto Kontrolowanemu przekazano zalecenia pokontrolne.
 

Wnioski:

Przeprowadzone w IV kwartale 2010 r.  kontrole w 5  zakładach przetwórstwa mięsnego tj. 83,3 % zakładów objętych kontrolą wykazały, że wprowadzane do obrotu wędliny z mięsa czerwonego charakteryzowały się prawidłową  jakością handlową w zakresie cech organoleptycznych i znakowania.Natomiast w zakresie cech fizykochemicznych zakwestionowano jakość handlową tylko jednej partii wędlin o łącznej masie5,5 kg, co stanowiło 7,3 % partii poddanych kontroli .

 

Porównując wyniki kontroli  jakości handlowej przetworów mięsnych przeprowadzonych w II kwartale 2010 roku w stosunku do wyników kontroli przeprowadzonych w IV kwartale 2010 r.,  stwierdzono znaczącą  poprawę w zakresie oznakowania  przetworów  z mięsa czerwonego.

Powyższe świadczy o skuteczności działań kontrolnych Inspektoratu.
 

 
Odwiedziło nas 200217 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.