Kontrola planowa IV kwartał 2010 r. - jakość handlowa wyrobów ciastkarskich (w tym z przetwórni ekologicznych) PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej wyrobów ciastkarskich z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych w IV kwartale 2010 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wyrobów ciastkarskich z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych (GI-BKJ-403-21/10) IV kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w w/w zakresie w 3 zakładach prowadzących działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów ciastkarskich, ze szczególnym uwzględnieniem herbatników, sucharków oraz wafli, w tympochodzących również z przetwórni ekologicznych, w zakresie zgodności z wymaganiami, których spełnianie zostało zadeklarowane przez producenta oraz sprawdzenie prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 
Kontrolą objęto:

- w zakresie parametrów fizykochemicznych oraz cech organoleptycznych na zgodność z deklaracją producenta – 6 partii wyrobów ciastkarskich o łącznej masie 745,8 kg;

- w zakresie prawidłowości znakowania - 6 partii wyrobów ciastkarskich o łącznej masie 745,8 kg;

 
Wyniki kontroli:

- w zakresie parametrów fizykochemicznych oraz cech organoleptycznych – nieprawidłowości stwierdzono w jednym zakładzie produkcyjnym. Dotyczyły one dwóch partii wyrobów ciastkarskich (33% wszystkich partii poddanych analizom laboratoryjnym) o łącznej masie 38,0 kg (5,1% masy wyrobów ciastkarskich objętych badaniami). Nieprawidłowości odnosiły się do zawyżonej zawartości cukru oraz niewłaściwego smaku i zapachu w stosunku do zadeklarowanej przez producenta w Polskiej Normie PN-A-88109:1998.

- w zakresie prawidłowości znakowania – nie stwierdzono nieprawidłowości, wszystkie skontrolowane partie spełniały wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta.

Nie stwierdzono znakowania wyrobów ciastkarskich wskazujących, że są produktami rolnictwa ekologicznego oraz znakowania produktów naruszającego przepisy dotyczące chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 
Sankcje: 

W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości, Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydał  1 decyzję administracyjną o karze pieniężnej (podstawa prawna: art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych) oraz w związku z niespełnieniem wymagań jakości handlowej w stosunku do wymagań jakościowych określonych w zadeklarowanej przez producenta w Polskiej Normie, jednego producenta ukarano grzywną na drodze mandatu karnego (podstawa prawna: art.24 ust. 2 ustawy z dni 12 września 2002 r. o normalizacji).

Ponadto, przedsiębiorcy u którego stwierdzono nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych, przekazano zalecenia pokontrolne z wezwaniem do ich usunięcia.

 
Wnioski:

Przeprowadzona kontrola wyrobów ciastkarskich w IV kwartale 2010 r. wykazała, że producenci nie mają problemów dotyczących znakowania własnych wyrobów na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, niemniej nieprawidłowości polegające na niespełnieniu wymagań jakości handlowej w zakresie parametrów fizykochemicznych oraz cech organoleptycznych w stosunku do deklaracji producenta, wskazują na potrzebę  kontynuowania kontroli.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.