Kontrola planowa I kwartał 2011 r. - w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych (w tym z przetwórni ekologicznych) PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych, z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych w I kwartale 2011 r.

 

            Zgodnie z programem kontroli planowej (GI-BKJ-403-27/10) w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych tj. herbat i herbatek owocowych, kawy, napojów bezalkoholowych, napojów spirytusowych oraz fermentowanych napojów winiarskich na zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym dotyczącymi również rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS), Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w  w/w zakresie w 10 zakładach prowadzących działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Kontrolę przeprowadzono:

-          w zakresie prawidłowości znakowania herbaty i herbatek owocowych: w jedynym zakładzie produkcyjnym znajdującym się na terenie województwa, w którym oceniono prawidłowość znakowania 4 partii artykułów o łącznej masie 345,98 kg,

-          w zakresie jakości handlowej kawy: w jednym zakładzie produkcyjnym znajdującym się na terenie województwa, w którym poddano ocenie prawidłowości oznakowania 1 partię kawy mielonej o masie 210,25 kg,

-          w zakresie prawidłowości znakowania napojów bezalkoholowych: w 4 spośród 7 zakładów produkcyjnych znajdujących się na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w których ocenie znakowania poddano 6 partii w/w artykułów rolno – spożywczych o łącznej objętości 38,57 hl,

-          w zakresie prawidłowości znakowania napojów spirytusowych: w 1 spośród 2 zakładów produkcyjnych znajdujących się na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w których ocenie znakowania poddano 3 partie w/w artykułów rolno – spożywczych o łącznej objętości 20,115 hl,

-          w zakresie prawidłowości znakowania fermentowanych napojów winiarskich: w 3 spośród 4 zakładów produkcyjnych znajdujących się na terenie województwa, gdzie łącznie zbadano prawidłowość znakowania 2 partii  artykułów o łącznej objętości 0,639 hl.(wyroby gotowe stwierdzono tylko w jednym zakładzie)

 

Wyniki kontroli:

Wymagania jakości handlowej w zakresie oznakowania nie zostały spełnione:

- w zakresie prawidłowości znakowania napojów bezalkoholowych: w 6 partiach napojów bezalkoholowych gazowanych / u 2 producentów / o łącznej objętości 38,57  hl, stanowiących 100% ocenianej ilości partii.

 

W zakresie jakości handlowej herbat i herbatek owocowych, kawy, napojów spirytusowych oraz fermentowanych napojów winiarskich w ocenianych partiach, nieprawidłowości nie stwierdzono.

    W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono w żadnym z kontrolowanych podmiotów oznakowania artykułów rolno-spożywczych, w sposób sugerujący, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi, posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność .

 

Zastosowane sankcje:

- zostały wydane 3 decyzje na podstawie art. 29.1.2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, nakazujące poddanie zmianom oznakowania zakwestionowanych partii artykułów spożywczych,

- w przypadku dwóch producentów zostały wydane zalecenia pokontrolne,

- wszczęto dwa postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej i zostaną wydane decyzja o karze pieniężnej ( art. 40a ust. 1  ) z racji niewłaściwej jakości handlowej 6 partii artykułów spożywczych stwierdzonej w 2 zakładach produkcyjnych,

 
Wnioski

Biorąc pod uwagę fakt, iż oznakowanie produktów jest dla potencjalnego klienta podstawowym źródłem informacji o produkcie (nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego rodzaju i składu), zasadne jest kontynuowanie działań kontrolnych w powyższym zakresie w celu eliminowania błędów popełnianych przez przedsiębiorców.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.