Kontrola planowa I kwartał 2011 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych z uwzględnieniem grupy Premium PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych
z uwzględnieniem grupy Premium w I kwartale 2011r.

 
 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych (GI-BKJ-403-26/10) kontrolę przeprowadzono w 6 spośród 14podmiotów gospodarczych, co stanowi 42% podmiotów prowadzących tego typu działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej ryb wędzonych, konserw rybnych, marynat rybnych i ryb mrożonych glazurowanych z uwzględnieniem produktów z grupy Premium, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta oraz prawidłowości znakowania opakowań.

 
 

Kontrolą objęto:

- w zakresie oceny organoleptycznej, parametrów fizykochemicznych i prawidłowości znakowania 20 partii przetworów rybnych o łącznej masie 6,739 t., w tym:

- 3 partie ryb wędzonych o łącznej masie 0,0324 t.,

- 6 partii konserw rybnych o łącznej masie 3,201 t,

- 4 partie marynat rybnych o łącznej masie 0,504 t.,

- 7 partii ryb mrożonych glazurowanych o łącznej masie 3,002 t.

 
W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono:

·         wprowadzania  na rynek produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia lub chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowane tradycyjne specjalności.

·     oznakowania produktów mlecznych wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi, w sposób, który sugerowałby, iż są one produktami pochodzenia ekologicznego.

 

Wyniki kontroli:

- w zakresie oceny organoleptycznej – zakwestionowano 1 partię konserwy rybnej, o masie 1,244 t., w zakresie wyróżników: wygląd ryby, barwa mięsa, zapach i smak

- w zakresie cech fizykochemicznych - zakwestionowano łącznie 2 partie przetworów rybnych o łącznej masie 0,552 t. w tym:

·         1 partię konserwy rybnej o masie 0,540 t. z uwagi   na zaniżoną masę netto ryby w stosunku do deklaracji producenta zawartej w oznakowaniu produktu.

·         1 partię ryby wędzonej o masie 0,012 t. z uwagi na zawyżoną zawartość wody w stosunku do wartości zadeklarowanej w oznakowaniu produktu 

- w zakresie znakowania - zakwestionowano oznakowanie 6 partii marynat rybnych o łącznej masie 1,588 t. tj,

·         4 partii marynat rybnych o łącznej masie 0,504 t. z uwagi na fakt, iż oznakowanie wprowadzało w błąd konsumenta, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego trwałości w związku z umieszczeniem na opakowaniu zakwestionowanych produktów wydłużonego terminu przydatności do spożycia w stosunku do zadeklarowanego przez producenta.

·         1 partii konserw rybnych o łącznej masie 0,622t. z uwagi na niewyraźne i nieczytelne oznakowanie  wskazujące na dwa różne rodzaje środka spożywczego oraz  podanie na opakowaniu sprzecznych nazw produktu;

·         1 partii konserw rybnych o masie 0,432t. z uwagi na niewyraźne i nieczytelne opakowanie oraz brak na etykiecie pełnych danych identyfikujących producenta;

 
 
Sankcje
 

Zalecenia pokontrolne

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wystosowano do kontrolowanych podmiotów zalecenia pokontrolne (sztuk 4) wzywające przedsiębiorców do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości. 

Postępowanie administracyjne:

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawach:

·         zakazu wprowadzenia do obrotu 2 partii konserw rybnych zafałszowanych (art. 3 pkt. 10 ustawy o jakości handlowej) o łącznej masie 1,785t, na podstawie art.29 ust 1 pkt. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych z dnia 21 XII 2000r.) ;

·          nakazu poddania zmianie oznakowania 2 partii  konserw rybnych zafałszowanych (art. 3 pkt.10 ustawy o jakości handlowej)  
o łącznej masie 1,054t  na podstawie art. 29 ust 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych z dnia 21 XII 2000r.);

·         nałożenia kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu:

- 4 partii marynat rybnych zafałszowanych o łącznej masie 0,742t na podstawie art. 40a ust 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych z dnia 21 XII 2000r.);

-  1 partii ryby wędzonej o łącznej masie 0,012t. niespełniającej wymagań w zakresie jakości handlowej – na podstawie art. 40a ust 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych z dnia 21 XII 200r.)Wnioski:

Porównując wyniki bieżącej kontroli jakości handlowej konserw rybnych w stosunku do przeprowadzonych w I kwartale 2010 roku należy stwierdzić, iż w przypadku tego asortymentu nadal utrzymuje się niewłaściwa jakość wyrobów, zarówno w zakresie oznakowania, jak też cech fizykochemicznych. Dodatkowo pogorszyła się także ich jakość organoleptyczna.

Natomiast kontrole jakości handlowej ryb wędzonych w dalszym ciągu potwierdzają ich właściwą jakość w szczególności w zakresie organoleptyki i oznakowania, natomiast marynat rybnych w zakresie cech organoleptycznych i fizyko chemicznych. Można stwierdzić, że występujące pojedyncze nieprawidłowości jakości handlowej w w/w grupach asortymentowych są raczej kwestią przypadków losowych , a nie utrzymującej się negatywnej tendencji.

 

 
Odwiedziło nas 200224 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.