Kontrola planowa II kwartał 2011 r. - w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu kompostów, wytworzonych z odpadów komunalnych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu kompostów, wytworzonych z odpadów komunalnych – kontrola planowa II kwartał 2011 r.

 

Kontrole planowe w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu kompostów, wytworzonych z odpadów komunalnych (GI – BKJ – 403 – 5/11) została przeprowadzona w 3 podmiotach.

W jednym z zakładów stwierdzono brak kompostów wprowadzonych do obrotu, co skutkowało odstąpieniem od prowadzenia w w/w zakładzie dalszych czynności kontrolnych   i wytypowaniem dodatkowo do kontroli innego przedsiębiorstwa.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wprowadzania do obrotu kompostów, wytworzonych z odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem: jakości handlowej w zakresie zgodności z wymaganiami jakościowymi określonymi w przepisach krajowych     o nawozach i nawożeniu, prawidłowości stosowania opakowań jednostkowych i ich oznakowania, prawidłowości oznakowania nawozów oraz wystawiania dokumentów przy sprzedaży luzem, prawidłowości prowadzenia dokumentacji magazynowej, strony formalno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży,przestrzegania warunków dotyczących obrotu kompostami.

 

Kontrolą objęto:

- w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu kompostów, wytworzonych z odpadów komunalnych - 1 partię kompostu o masie 200 ton,

- w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów organicznych, w tym kompostów1 partię nawozu organicznego o masie 280 ton. 

W wyniku kontroli dodatkowo wytypowanego podmiotu ustalono, iż wprowadzony do obrotu produkt wytworzony z odpadów komunalnych nie jest kompostem tylko nawozem organicznym.

 
Wyniki kontroli:

 - w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu kompostów, wytworzonych z odpadów komunalnych - nieprawidłowości nie stwierdzono,

- w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów organicznych, w tym kompostów – stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania nawozu.

 
Sankcje:

W wyniku kontroli prawidłowości znakowania wprowadzonej do obrotu partii nawozu organicznego stwierdzono, że oznakowanie naruszało art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 889/2008 z dnia 05 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. U. UE. L. 08. 250. 1), co naruszało art. 16 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. UE. L. 07. 189.1). Oznakowanie nawozu wskazywało na możliwość jego stosowania w produkcji ekologicznej, co naruszało art. 23 ust 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu , wszczęto postępowanie administracyjne wobec producenta nawozu.

 
Wnioski:

 W poprzednich latach nie prowadzono kontroli w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu kompostów, wytworzonych z odpadów komunalnych, stąd brak jest możliwości odniesienia wyników bieżącej kontroli i porównania oceny jej wyników. Niemniej istnieje potrzeba kontynuowania czynności sprawdzających w tym zakresie.


 
Odwiedziło nas 200217 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.