Kontrola planowa II kwartał 2011 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych z uwzględnieniem produktów z grupy Premium PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych z uwzględnieniem produktów z grupy Premium - kontrola planowa II kwartał 2011 r.
 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych z uwzględnieniem produktów z grupy Premium (GI-BKJ-403-4/11) Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w w/w zakresie w 2 zakładach prowadzących działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Celem kontroli było zbadanie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych ze szczególnym uwzględnieniem konfitur, powideł śliwkowych, dżemów oraz warzyw marynowanych w zakresie zgodności z wymaganiami, których spełnianie zostało zadeklarowane przez producenta, jakości surowców przeznaczonych do ich produkcji oraz prawidłowości znakowania przetworów owocowych i warzywnych w zakresie określonym w przepisach prawa. Kontroli poddano również ziarno kukurydzy stosowane jako surowiec do produkcji przetworów, na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz identyfikację modyfikacji genetycznych, a także sprawdzenie prawidłowości obrotu produktami genetycznie modyfikowanymi. Ponadto kontrola obejmowała sprawdzenie prawidłowości znakowania przetworów owocowych i warzywnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz znakowania produktów chronionych nazwami pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeniem geograficznym (ChOG) lub produktów będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS) .

 
Kontrolą objęto:

- w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych przetworów owocowych i warzywnych na zgodność z deklaracją producenta - 5   partii o łącznej masie 1 190,72 kg

- w zakresie prawidłowości znakowania przetworów owocowych i warzywnych - 5 partii o łącznej masie 1 190,72 kg
 

Wyniki kontroli:

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych w zakresie cech fizykochemicznych, organoleptycznych oraz oznakowania, która była zgodna z deklaracjami producentów.

Badania partii kukurydzy poddanej badaniom w celu wykrycia modyfikacji genetycznych nie zostało dotychczas zakończone.

Nie stwierdzono znakowania przetworów owocowych i warzywnych wskazującego, że są produktami rolnictwa ekologicznego oraz znakowania produktów naruszającego przepisy dotyczące chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 
Sankcje:
Nie stosowano.
 

Wnioski:

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych zarówno w odniesieniu do deklarowanych cech organoleptycznych, fizykochemicznych jak i masy netto produktów oraz znakowania opakowań jednostkowych wyrobów. Jednakże niewielka liczba podmiotów objętych kontrolą w zakresie oceny jakości handlowej przetworów owocowo-warzywnych zlokalizowanych na terenie działania tutejszego inspektoratu ogranicza możliwość odniesienia tej oceny do pozostałych zakładów.

Z tego względu celowe jest kontynuowanie czynności sprawdzających w tym zakresie.


 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.