Kontrola planowa III kwartał 2011 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych z uwzględnieniem produktów z grupy Premium PDF Drukuj Email

INFORMACJA

W zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych z uwzględnieniem produktów z grupy Premium – kontrola planowa III kwartał 2011 r.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów mlecznych z uwzględnieniem produktów z Grupy Premium, w tym głównie: przetworów mlecznych kozich lub owczych, przetworów mlecznych z dodatkiem mleka koziego lub owczego, mlecznych napojów fermentowanych oraz masła. Kontrolą w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych objęto 5 zakładów produkcyjnych, z czego tylko w 4 zakładach pobrano próbki do badań organoleptycznych, fizykochemicznych oraz oceny prawidłowości oznakowania Kontrola obejmowała sprawdzenie jakości handlowej w zakresie zgodności w/w wyrobów z wymaganiami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 i z deklaracjami producentów, a także prawidłowość oznakowania opakowań (jednostkowych i transportowych).

 

                    W zakresie oceny organoleptycznej i parametrów fizykochemicznych oraz prawidłowości znakowania kontrolą objęto 10 partii przetworów mlecznych o łącznej masie partii magazynowych 4,266 t. i 2,940 hl. w tym:

- masło: 3 partie o łącznej masie partii  magazynowych 4,110 t.

- sery podpuszczkowe dojrzewające:  1 partia o masie partii magazynowej 0,002 t.

- sery podpuszczkowe niedojrzewające: 1 partia o  masie partii  magazynowej 0,154 t.

- mleczne napoje fermentowane: 5 partii  o łącznej masie partii  magazynowych 2940 l.

Jedynym przetworem otrzymywanym z mleka koziego  był ser podpuszczkowy dojrzewający tj. „Ser kozi pełnotłusty”.

 

Wyniki kontroli:

                    Wymagań w zakresie cech fizykochemicznych nie spełniała jedna partia sera podpuszczkowego niedojrzewającego w opakowaniach a`150 g. o masie partii magazynowej 0,154 t.

Nieprawidłowość dotyczyła zawyżonej średniej zawartości tłuszczu w stosunku do zadeklarowanej przez producenta na opakowaniu.

                    W zakresie znakowania  stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do dwóch partii wyrobów mleczarskich  o  masie partii magazynowej 0,156 t.

W oznakowaniu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Ø    ser podpuszczkowy dojrzewający:

-  podano niepełną informację dotyczącą danych identyfikujących producenta

-  podano na opakowaniu informację „masa” bez dookreślenia „netto” ,

- podano nieprawidłowe wyrażenie poprzedzające datę minimalnej trwałości określonej datą dzienną ,

- oznaczenie partii produkcyjnej umieszczono na folii opakowaniowej w postaci odręcznego, usuwalnego napisu,

 - oznakowanie na etykiecie w postaci skrótu „gat. I” jest niezrozumiałe dla konsumenta,

- napisy w oznakowaniu wyrobu tj. wykaz składników, adres producenta oraz wyrażenie poprzedzające datę minimalnej trwałości są niewyraźne i mało czytelne ,

- zawartość tłuszczu podano w przedziale od – do  zamiast wartości nominalnej,

- w oznakowaniu nie podano w jednym polu widzenia informacji dotyczących nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości i zawartości netto,

Ø    sery podpuszczkowe niedojrzewające

- użyto nazwę przypisaną innemu środkowi spożywczemu niż kontrolowany środek spożywczy,

 -w oznakowaniu przedmiotowego środka spożywczego wśród danych identyfikujących producenta nie wskazano adresu firmy,

-  na etykiecie produktu podano zapis „HACCP”,

- informacja zawarta w specyfikacji wyrobu dotyczącej  deklaracji zawartości tłuszczu była  sprzeczna z dobrowolnie podaną na opakowaniu przez producenta deklarowaną  zawartością tłuszczu.

Zastosowane sankcje:

Wydano 2 decyzje nakazujące poddanie artykułów rolno-spożywczych określonym zabiegom, tj. zmianie oznakowania.

Ponadto wobec w/w podmiotów wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

 Wnioski:

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w I i III kwartale br. należy stwierdzić, iż  jakość produkowanych  przetworów mlecznych jest w większości przypadków  właściwa i utrzymuje się na podobnym wysokim poziomie.

W porównaniu z pierwszym kwartałem br. jakość masła znacząco uległa poprawie w zakresie cech fizykochemicznych i organoleptycznych.

W przypadku mlecznych napojów fermentowanych nadal utrzymuje się wysoki poziom jakości tych wyrobów, zarówno w zakresie cech fizykochemicznych, jak i oznakowania.

Niemniej z uwagi na przypadki stwierdzenia nieprawidłowości  istnieje w dalszym ciągu konieczność  przeprowadzania wyrywkowych kontroli w zakładach przetwórstwa mlecznego, w szczególności dotyczących serów podpuszczkowych dojrzewających i niedojrzewających.

 

 
Odwiedziło nas 200224 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.