Kontrola planowa III kwartał 2011 r. - w zakresie jakości handlowej pieczywa półcukierniczego PDF Drukuj Email

INFORMACJA

w zakresie jakości handlowej pieczywa półcukierniczego - kontrola planowa III kwartał 2011 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej pieczywa półcukierniczego (GI-BKJ-403-8/11) w III kwartale Wojewódzki Inspektorat  JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę pięciu producentów pieczywa półcukierniczego, prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było zbadanie jakości handlowej: pieczywa półcukierniczego bez nadzienia (np. rogali maślanych, bułek maślanych, chałek ozdobnych, strucli tureckich i innych) oraz pieczywa półcukierniczego nadziewanego owocami i ich przetworami oraz innymi masami, np. makową, serową, budyniową i innymi.
 

Kontrolą objęto:

W zakresie oceny organoleptycznej i parametrów fizykochemicznych oraz w zakresie znakowania: 8 partii pieczywa półcukierniczego o łącznej masie magazynowej 13,38 kg, w tym:

- 6 partii pieczywa półcukierniczego bez nadzienia o łącznej masie magazynowej 9,98 kg,

- 2 partie pieczywa półcukierniczego z nadzieniem o łącznej masie magazynowej 3,4kg.

Wyniki kontroli:

-    W zakresie cech  organoleptycznych i parametrów fizykochemicznych zakwestionowano 2 partie pieczywa półcukierniczego bez nadzienia o masie partii magazynowych: 4,08 kg,( Rogale maślane- a’0,08 kg oraz Chałki- a’0,280 kg),

Nie odpowiadały one wymogom jakości handlowej w zakresie cech fizykochemicznych w stosunku do wymagań zawartych w Polskiej Normie „Pieczywo pszenne
PN-93/A-74106, z uwagi na zaniżoną zawartość tłuszczu.

-    W zakresie prawidłowości znakowania nieprawidłowości stwierdzono w 5 partiach pieczywa półcukierniczego bez nadzienia o łącznej masie partii magazynowych 8,3 kg, tj:

                     „Bułka maślana”  luzem a’ 300 g - wielkość partii magazynowej 5 szt. (1,5 kg),

                     „Bułka maślana”  luzem a’ 100 g -wielkość partii magazynowej 16 szt. (1,6 kg),

- nazwy ww. środków spożywczych, pod którymi są one wprowadzane do obrotu, tj. „Bułka maślana”, nie zawierają opisu: „pieczywo pszenne półcukiernicze”,

- brak w oznakowaniu ww. partii pieczywa półcukierniczego informacji o użytym do produkcji tych środków spożywczych polepszaczu,

                    Chałka a` 275 g - wielkość partii magazynowej: 2,2 kg (8 sztuk x 275 g),

                    Bułka maślana a` 100 g - wielkość partii magazynowej: 0,6 kg (6 sztuk x 100 g),

-                     oznakowanie w/w środków spożywczych może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości oraz składu - brak w oznakowaniu tego środka spożywczego informacji o składnikach alergennych, między innymi takich jak: mąka pszenna i  jajka,

                     „Bułka maślana”  luzem a’ 300 g, wielkość partii magazynowej 5 szt. (1,5 kg),

                     „Bułka maślana”  luzem a’ 100 g, wielkość partii magazynowej 16 szt. (1,6 kg),

                     Rogal maślany a’ 0,08 kg, wielkość partii magazynowej: 30 szt. (2,4 kg),

                    Bułka maślana a` 100 g - wielkość partii magazynowej: 0,6 kg (6 sztuk x 100 g),

-  zastosowano nazwę zwyczajową „bułka”, „rogal” z elementem opisowym zastrzeżonym dla przetworów mlecznych tj. nazwą  „maślana (y)” niewłaściwą dla przedmiotowego środka spożywczego, przypisaną  innemu środkowi  spożywczemu zawierającemu w swym składzie masło, podczas gdy do produkcji przedmiotowego pieczywa użyto zamiast masła  np. margarynę, może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki tego środka spożywczego, w tym jego nazwy, właściwości oraz składu.

            Kontrolowane piekarnie nie wprowadzają do obrotu produktów wyprodukowanych metodami produkcji ekologicznej oraz nie stwierdzono produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 

     Sankcje.

Ø  Zalecenia pokontrolne.

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wystosowano do 4 kontrolowanych podmiotów zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Ø  Postępowanie administracyjne

Wobec czterech podmiotów zostało ponadto wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej .

 

Podsumowanie

Uzyskane wyniki kontroli jakości handlowej pieczywa półcukierniczego potwierdziły jego właściwą jakość w zakresie  cech organoleptycznych.

Nieprawidłową jakość w zakresie cech fizykochemicznych stwierdzono w 25 % partii poddanych ocenie laboratoryjnej. Natomiast nieprawidłowe oznakowanie stwierdzono w 6 partiach tj. 62,5% partii poddanych ocenie pieczywa półcukierniczego. Wyniki badań cech fizykochemicznych  oceny prawidłowości znakowania uzasadniają prowadzenie regularnych kontroli jakości handlowej w omawianym zakresie.

Pieczywo półcukiernicze (nadziewane i bez nadzienia) nie było dotychczas przedmiotem kontroli WIJHARS, stąd nie można dokonać analizy porównawczej wyników kontroli.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.