Kontrola doraźna IV kwartał 2011 r. - w zakresie jakości handlowej pieczywa i bułki tartej PDF Drukuj Email

INFORMACJA

w zakresie jakości handlowej pieczywa i bułki tartej - kontrola doraźna IV  kwartał 2011 r.

 

Zgodnie z programem kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej pieczywa  i bułki tartej: KO.8221.129.2011 Wojewódzki Inspektorat  JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę dwóch producentów pieczywa, prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej  pieczywa  pszennego  zwykłego  i  wyborowego,  żytniego  i  mieszanego  oraz  bułki  tartej  w  zakresie  :

- prawidłowości  znakowania  pieczywa  i  bułki  tartej,  na  zgodność z  obowiązującymi   przepisami  prawa  oraz  deklaracjami  producentów  w  kierunku  wykrycia  zafałszowania  produktu  przez  podanie  w  oznakowaniu  informacji  niezgodnych  z  prawdą  w  zakresie  nazwy  produktu,  ukrycia  rzeczywistego  składu,  terminu  przydatności  do  spożycia  lub  daty  minimalnej  trwałości,  zawartości  netto,

- sprawdzenia  jednostkowej  masy  netto  pieczywa  i  bułki  tartej, sprawdzenia  dokumentacji  dotyczącej  surowców  stosowanych  do  wypieku  pieczywa  oraz  produkcji  bułki  tartej.

 

Kontrolą objęto:

- 5 partii wyrobów piekarskich o łącznej masie 190,75 kg,

- 1 partię bułki tartej – 30,0 kg .

 

Wyniki kontroli:

Przeprowadzona ocena znakowania pieczywa wykazała nieprawidłowości w oznakowaniu jednej partii pieczywa o masie 30,0 kg co stanowi 20,0% w odniesieniu do ilości skontrolowanych partii oraz 15,7% masy poddanego kontroli pieczywa.

Nieprawidłowości dotyczyły:

- umieszczenia przez jednego z producentów na etykiecie niezgodnie z wpisem do KRS niepełnych danych identyfikujących producenta,

- zastosowania niewłaściwej wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego,  

- braku podania w wykazie składników pieczywa, składników wchodzących w skład składnika złożonego dodawanego do pieczywa

- poprzedzenia  dziennej  daty  minimalnej  trwałości  wyrażeniem  „Należy spożyć”, zamiast „Najlepiej spożyć przed”.

W oznakowaniu buki tartej nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto jeden z producentów nie zgłosił do WIJHARS prowadzonej działalności gospodarczej .


Sankcje.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości jednego z producentów ukarano mandatem. W przypadku producenta u którego stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobu zostały wydane zalecenia pokontrolne oraz zostanie  wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej 


Podsumowanie.

Przeprowadzone  w IV kwartale 2011 r. kontrole  wskazują,  że nadal  występują  przypadki nieprawidłowości w   oznakowaniu  wyrobów piekarskich. W związku z powyższym kontrole oznakowania  pieczywa powinny być kontynuowane ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów w których dotychczas tutejszy Inspektorat  nie przeprowadzał czynności kontrolnych.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.