Kontrola planowa IV kwartał 2011 r. - w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych  w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych w IV kwartale 2011 r.

 

                        Zgodnie z programem kontroli planowej (GI-BKJ-403-18/11) w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych tj. koncentratów spożywczych, syropów owocowych, makaronu oraz jaj na zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi, Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę  w  w/w zakresie w 6 zakładach prowadzących działalność  produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Kontrolę przeprowadzono:

-          w zakresie prawidłowości znakowania makaronu: w czterech zakładach produkcyjnych znajdujących się na terenie województwa,  w którym oceniono prawidłowość znakowania 7 partii  artykułów o łącznej masie 7 327,5 kg,

-          w zakresie prawidłowości znakowania jaj: w jednym zakładzie pakowania jaj znajdującym się na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w których  ocenie  znakowania  poddano 2 partie jaj  o wielkości 51 893 szt.,

-          w zakresie jakości handlowej koncentratów spożywczych: w jednym zakładzie produkcyjnym znajdującym się na terenie województwa,  w którym poddano ocenie prawidłowości oznakowania 2 partie koncentratów ciast o  masie 237,6 kg.

 

Wyniki kontroli:

Wymagania jakości handlowej w zakresie oznakowania nie zostały spełnione:

a) w zakresie prawidłowości znakowania makaronów: w 6 partiach makaronów o łącznej masie 4 492,5 kg  /u 3 producentów/, co stanowiło 85,71% ocenianych partii.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie znakowania dotyczyły w szczególności:

·         zastosowania w nazwie niewłaściwego opisu „dwujajeczny”, nieodpowiadającego rzeczywistej liczbie jaj stwierdzonej na podstawie wyników badań laboratoryjnych,

·         zastosowania nazwy niezawierającej w swym opisie dookreślenia „z kurkumą”, która zgodnie z zadeklarowanym składem surowcowym została użyta w produkcji przedmiotowego środka spożywczego,

·         podania w opisie nazwy produktu określenia „domowy”, co sugeruje, że produkt ten został wyprodukowany w procesie produkcyjnym opartym na tradycyjnej (domowej) metodzie produkcji z wykorzystaniem świeżych jaj, podczas gdy w rzeczywistości użyto masę jajową pasteryzowaną,

·         podania w oznakowaniu dwóch różnych nazw wskazujących na dwa różne środki spożywcze,

·         podania w oznakowaniu informacji o użyciu w procesie produkcyjnym jaj, podczas gdy w rzeczywistości użyto masę jajową pasteryzowaną,

·         braku podania w nazwie opisu dookreślającego formę makaronu,

·         oznakowania środka spożywczego w sposób niewyraźny i nieczytelny.

b) w zakresie cech fizykochemicznych tj. zaniżonej zawartości tłuszczu pochodzącego ze składnika jajecznego: w 2 partiach makaronów o łącznej masie 2 844,0 kg /u 1 producenta/, co stanowiło 50 % partii poddanych badaniom laboratoryjnym.

 

W zakresie jakości handlowej jaj oraz koncentratów spożywczych w ocenianych partiach, nieprawidłowości nie stwierdzono.

W  trakcie przeprowadzonych  kontroli  nie  stwierdzono w żadnym z kontrolowanych podmiotów oznakowania artykułów rolno-spożywczych, w sposób sugerujący, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi, posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną  specjalność.  


Zastosowane sankcje:

- zostały wydane 4 decyzje na podstawie art. 29.1.2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, nakazujące poddanie zmianom oznakowania zakwestionowanych partii artykułów spożywczych,

- zostały wydane 2 decyzje na podstawie art. 29.1.1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zakazujące wprowadzenia do obrotu 2 zakwestionowanych partii artykułów spożywczych,

-  w przypadku trzech  producentów  zostały wydane zalecenia pokontrolne.

 

Wnioski

Biorąc pod uwagę fakt, iż oznakowanie produktów jest dla potencjalnego klienta  podstawowym źródłem informacji o produkcie i nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, metod wytwarzania lub produkcji, zasadne jest kontynuowanie działań  kontrolnych w powyższym zakresie w celu eliminowania błędów popełnianych przez przedsiębiorców.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.