Kontrola planowa I kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej herbat i herbatek owocowych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontrolach planowych  w zakresie jakości

handlowej herbat i herbatek owocowych w I kwartale 2012 r.

 

                        Zgodnie z programem kontroli planowej (GI-BKJ-403-28/11) w zakresie   jakości   handlowej  herbat i herbatek owocowych, Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w w/w zakresie w 2 zakładach prowadzących działalność  produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Kontrolę przeprowadzono:

-          w zakresie oceny organoleptycznej oraz parametrów fizykochemicznych: w dwóch zakładach produkcyjnych znajdujących się na terenie województwa,  w których oceniono zgodność parametrów jakościowych ze specyfikacją w przypadku 6 partii  artykułów o łącznej masie  2 433,4 kg,

-          w zakresie prawidłowości znakowania herbat i herbatek owocowych: w dwóch zakładach znajdujących się na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w których ocenie  znakowania  poddano  7 partii wyrobów o łącznej masie 2 614,84 kg

 

Wyniki kontroli:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oceny organoleptycznej przeprowadzonej przez Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS.

Wymagania jakości handlowej w zakresie cech fizykochemicznych nie zostały spełnione:

- w zakresie zawyżonej o 1,4 p.p. wartości parametru „strata masy po suszeniu” w stosunku do wartości zadeklarowanej przez producenta w specyfikacji wyrobu: w przypadku 1 partii herbatki owocowej o masie 191,8 kg, co stanowiło 16,7% ogólnej liczby partii poddanych badaniom laboratoryjnym.

Wymagania jakości handlowej w zakresie oznakowania nie zostały spełnione:

- w zakresie prawidłowości znakowania herbat: w 2 partiach herbat czarnych o łącznej masie  1 300,00 kg  /u 1 producenta/, co stanowiło 28,6 % ogółem ocenianych partii.

 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie znakowania dotyczyły w szczególności:

  • poprzedzenia dziennej  daty  minimalnej  trwałości  niewłaściwym wyrażeniem,
  • zastosowania w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego niewłaściwej wysokości cyfr i liter,
  • poprzedzenia informacji dotyczącej zawartości netto opakowanego środka spożywczego niewłaściwym wyrażeniem „waga netto”,
  • podania w oznakowaniu towaru paczkowanego ilości nominalnej netto z użyciem tolerancji tj. „±”,
  • niepodania w oznakowaniu w jednym polu widzenia informacji o nazwie, dacie minimalnej trwałości oraz zawartości netto.

 

W  trakcie przeprowadzonych  kontroli  nie  stwierdzono w żadnym z kontrolowanych podmiotów oznakowania artykułów rolno-spożywczych, w sposób sugerujący, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi, posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną  specjalność.

 

Zastosowane sankcje:

W odniesieniu do dwóch producentów za wprowadzenia do obrotu 3 partii herbat i herbatek owocowych, tj. artykułów rolno-spożywczych  niespełniających wymagań jakości handlowej w zakresie cech fizykochemicznych oraz oznakowania, wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust 1 pkt  3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Ponadto wystosowano do w/w podmiotów zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Wnioski

Podsumowując, należy stwierdzić, że występujące  nieprawidłowości w zakresie znakowania oraz cech fizykochemicznych, wskazują na dalszą potrzebę prowadzenia kontroli jakości handlowej herbat i herbatek owocowych w celu wyeliminowania z rynku produktów o niewłaściwej jakości handlowej.

 
Odwiedziło nas 200217 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.