Kontrola doraźna I kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej kiełbasy białej PDF Drukuj Email

INFORMACJA

w zakresie jakości handlowej kiełbasy białej - kontrola doraźna I kwartał 2012 r.

 

Zgodnie z programem kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej kiełbas białych   kontrolą objęto dwóch producentów prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

Celem kontroli było:

-  sprawdzenie jakości handlowej kiełbas białych w zakresie zgodności z deklaracją producenta oraz prawidłowość znakowania opakowań na zgodność z przepisami prawa.

-  przeprowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie identyfikacji surowców mięsnych techniką PCR.

- w przypadku braku deklaracji producenta  przeprowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie azotanów, azotynów, fosforanów, skrobi i innych wielocukrów (karageny).

 

Łącznie w 2 zakładach produkcyjnych przeprowadzono 2 kontrole doraźne pobierając zgodnie z programem kontroli 2 próbki kiełbas białych do badań laboratoryjnych.

 

Kontrolą objęto:

W zakresie oceny organoleptycznej i parametrów fizykochemicznych oraz w zakresie znakowania skontrolowano  2 partie kiełbas białych o łącznej masie produkcyjnej 617kg.

 

Wyniki kontroli:

Przeprowadzone badania jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych kontrolowanych  partii wyrobów, wykazały ich zgodność z wymogami deklarowanymi przez producentów
w deklaracjach jakościowych. Badanie identyfikacji surowców mięsnych techniką PCR potwierdziły zgodność zastosowanego rodzaju surowca mięsnego ze złożonymi w oznakowaniu deklaracjami producentów.

W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania kiełbas białych zakwestionowano oznakowanie 2 partii wyrobów o łącznej masie produkcyjnej  617kg.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości w oznakowaniu nw. kiełbas białych:


Kiełbasa biała parzona – kiełbasa średnio rozdrobniona wysokowydajna parzona, wielkość partii: 592 kg,

Ø  nazwa w/w środka spożywczego, składała się z niepełnego, niewystarczającego opisu tego środka, tj. przy zastosowanym opisie  (kiełbasa średnio rozdrobniona wysokowydajna, parzona) brak było informacji, iż jest to wyrób „wieprzowy”

Ø  w wykazie składników ww. produktu podano nazwy składników rzeczywiście nie wykorzystanych do produkcji przedmiotowego środka spożywczego tj. cukier, aromaty zwierzęce oraz kwas askorbinowy E – 300

Ø  oznakowanie środka spożywczego może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, składu i  właściwości poprzez:

·     zastosowanie nazwy środka spożywczego, bez jego opisu,    tj.: informacji iż ten środek  spożywczy to wyrób „wieprzowy”,

·         umieszczenie w wykazie składników ww. produktu nazw składników rzeczywiście nie wykorzystanych do produkcji przedmiotowego środka spożywczego tj. cukier, aromaty zwierzęce oraz kwas askorbinowy.

Ø  oznakowanie środka spożywczego może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka, w tym jego składu poprzez zadeklarowanie przez producenta
 w wykazie składników procentowej zawartości mięsa wieprzowego tj. 63,8% nie potwierdzonej  na zgodność z §8 ust 2 i pkt 2  oraz  §8  ust 3    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych.  

 

 

Kiełbasa biała parzona, kiełbasa średniorozdrobniona, wieprzowa,  wielkość partii 25kg

Ø  oznakowanie środka spożywczego może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka, w tym jego składu, poprzez zadeklarowanie przez producenta
w wykazie składników zawartości składnika „mięso wieprzowe” na poziomie 77% nie potwierdzonej 
na zgodność z §8 ust 2 i pkt 2  oraz  §8  ust 3    rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych.

 

Sankcje

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wystosowano  wobec producentów   zalecenia pokontrolne wzywające ich do usunięcia nieprawidłowości.

            Ponadto zostanie  wszczęte na podstawie art. 40a ust 1 pkt 3 postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno – spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej w zakresie oznakowania.

 

Podsumowanie

Przeprowadzone w I kwartale br. kontrole w 2 zakładach przetwórstwa mięsnego znajdujących się na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wykazały, że wprowadzane do obrotu kiełbasy białe charakteryzowały się prawidłową jakością handlową w zakresie cech organoleptycznych i cech fizykochemicznych, a ich skład co do rodzaju surowca mięsnego był zgodny ze złożonymi przez producentów deklaracjami. Natomiast w przypadku kontroli prawidłowości znakowania wyrobów zakwestionowano oznakowanie  obu kontrolowanych  partii kiełbas białych.

Ostatnia kontrola kiełbas białych, która  odbyła się przy okazji kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego nie wykazała  nieprawidłowości w zakresie cech fizykochemicznych, cech organoleptycznych oraz znakowania.

W związku z faktem, iż w trakcie tej kontroli doraźnej zakwestionowano znakowanie przedmiotowych wyrobów, należy stwierdzić, iż jakość handlowa kiełbas białych w niniejszym zakresie pogorszyła się.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.