Kontrola planowa I kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych i deserów na bazie mleka PDF Drukuj Email

INFORMACJA

w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych
 i deserów na bazie mleka – kontrola planowa I kwartał 2012 r.

 

            Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych i deserów na bazie mleka kontrolą w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych  objęto 7 zakładów produkcyjnych, z czego tylko w 5 zakładach pobrano próbki do badań organoleptycznych, fizykochemicznych oraz oceny prawidłowości oznakowania. Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów mlecznych adresowanych do dzieci w tym głównie: mlecznych napojów fermentowanych, serków smakowych, mleka naturalnego i smakowego oraz deserów na bazie mleka w tym: puddingów, ryżu na mleku, kaszek, kanapek mlecznych i innych. Kontrola obejmowała sprawdzenie jakości handlowej w zakresie zgodności w/w wyrobów z wymaganiami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 i z deklaracjami producentów, a także prawidłowości oznakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz dodatkowymi wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta.

 

Zakres kontroli:

            Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje jeden zakład produkujący  przetwory mleczne adresowane do dzieci. W związku z tym w w/w zakładzie pobrano do oceny jakości handlowej 4 partie serków topionych, na opakowaniach których umieszczono nazwę handlową fantazyjną odnoszącą się do logo filmów dla dzieci oraz kolorową grafikę z barwnymi postaciami z bajek .

W sumie we wszystkich kontrolowanych jednostkach w zakresie oceny organoleptycznej, parametrów fizykochemicznych oraz prawidłowości znakowania, poddano ocenie 15 próbek pobranych z przetworów mlecznych o łącznej masie partii produkcyjnych 3,933 t i 15,843 hl tj.:

- serki smakowe ekologiczne: 2 partie o łącznej masie partii produkcyjnych 92,04 kg

- sery topione: 4 partie o łącznej masie partii produkcyjnych 1607,62 kg

- sery twarogowe: 3 partie o łącznej masie partii produkcyjnych 645,38 kg

- sery podpuszczkowe dojrzewające: 3 partie o łącznej masie partii produkcyjnych 1587,47 kg

- mleczne napoje fermentowane: 3 partie o łącznej masie partii  produkcyjnych  15,843 hl .

Badaniom mikrobiologicznym na obecność mikroflory charakterystycznej  poddano 3 próbki mlecznych napojów fermentowanych o łącznej masie partii  produkcyjnych  15,843 hl.

 

Wyniki kontroli:

            W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 3 zakładach co stanowi 60% w stosunku do wszystkich podmiotów gospodarczych objętych kontrolą.

v  Ocena organoleptyczna

Przeprowadzone badania w zakresie cech organoleptycznych pobranych próbek wykazały zgodność z wymogami deklarowanymi przez producentów w deklaracjach jakościowych i określonych w przepisach o jakości handlowej.

 Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyglądu, barwy i konsystencji oraz smaku i zapachu.

v  Ocena fizykochemiczna

W wyniku analiz laboratoryjnych w 1 zakładzie produkcyjnym zakwestionowano jakość handlową w zakresie cech fizykochemicznych 1 partii serka topionego z szynką a’140 g o masie produkcyjnej 202,72 kg z uwagi na obecność tłuszczów obcych i steroli roślinnych, która to nieprawidłowość była zafałszowaniem.  

v  Ocena mikrobiologiczna

Przeprowadzone badania w zakresie cech mikrobiologicznych pobranych próbek wykazały zgodność z wymogami deklarowanymi przez producentów w deklaracjach jakościowych i określonych w przepisach o jakości handlowej.

v  Prawidłowość znakowania

W wyniku przeprowadzonej analizy oznakowania w 3 zakładach produkcyjnych zakwestionowano 7 partii przetworów mlecznych o łącznej masie partii produkcyjnych 1923,39 kg.

 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości w oznakowaniu:

Ø  w 2 partiach serków smakowych:

- oznakowanie może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego właściwości i składu poprzez nie podanie informacji dotyczącej zawartości tłuszcz wprost a umieszczenie zapisu „zawartość tłuszczu: min. 6%

Ø  w 1 partii serka topionego: 

- w oznakowaniu wyrobu, niespełniającego definicji przetworu mlecznego z uwagi na użycie do jego wytworzenia tłuszczu niemlecznego (tłuszcz obcy, sterole roślinne), zastosowano nazwę „SER” zarezerwowaną wyłącznie dla przetworów mlecznych

- nazwa ww. środka spożywczego składała się z niepełnego, niewystarczającego opisu składnika użytego do produkcji tego środka spożywczego, tj. wpisano „(…) Z SZYNKĄ”, natomiast winno być „(…) z szynką wołową” co uniemożliwia konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów

 - oznakowanie środka spożywczego może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego w tym jego nazwy, rodzaju i właściwości,  poprzez:

• zastosowanie nazwy „SER” zarezerwowanej wyłącznie dla przetworów mlecznych, oznakowaniu wyrobu, niespełniającego definicji przetworu mlecznego

• zastosowanie niepełnego, niewystarczającego opisu składnika użytego do produkcji tego środka spożywczego;

Ø  w 1 partii twarogu tłustego oraz w 1 partii twarogu chudego:

- wśród danych identyfikacyjnych producenta zastosowano w nazwie skrót OSM, która jest niezgodna z nazwą określoną w zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego winno być „Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska”

Ø  w 1 partii twarogu półtłustego

- wśród danych identyfikacyjnych producenta zastosowano w nazwie skrót OSM, która jest niezgodna z nazwą określoną w zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego winno być „Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska”

- oznakowanie może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego składu poprzez zastosowanie graficznej ilustracji przedstawiającej warzywo tj. pomidor, który w rzeczywistości nie został użyty do produkcji przedmiotowego wyrobu

Ø  w 1 partii sera gouda

- oznakowanie może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego składu poprzez zastosowanie graficznej ilustracji przedstawiającej warzywo tj. pomidor, który w rzeczywistości nie został użyty do produkcji przedmiotowego wyrobu

 

Sankcje:

Zalecenia pokontrolne

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wystosowano do 3 kontrolowanych podmiotów zalecenia pokontrolne  wzywające przedsiębiorców do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości.

Postępowanie administracyjne

            W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości jakości handlowej serka topionego w zakresie obecności tłuszczu obcego i steroli roślinnych oraz oznakowania w 1 przedsiębiorstwie wydano decyzję na podstawie art. 29a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego. Ponadto zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułu
rolno-spożywczego zafałszowanego tj. serka topionego z szynką na podstawie art. 40a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Nadmienić należy także, iż w stosunku do 1 podmiotu gospodarczego wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych tj. 3 partii twarogów oraz 1 partii sera gouda, niespełniających wymagań jakości handlowej oraz dodatkowych wymagań zadeklarowanych przez producenta w oznakowaniu (art. 40a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych).

 

Podsumowanie:

Przeprowadzone w I kwartale br. kontrole w 5 zakładach przetwórstwa mleczarskiego znajdujących się na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wykazały, że wprowadzane do obrotu przetwory mleczne charakteryzowały się w większości prawidłową jakością handlową w zakresie cech fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych. Nadmienić należy, że tylko w 1 zakładzie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie cech fizykochemicznych. W wyniku analiz laboratoryjnych zakwestionowano jakość handlową w zakresie cech fizykochemicznych sera topionego z szynką, z uwagi na obecność tłuszczów obcych i steroli roślinnych, która to nieprawidłowość jest zafałszowaniem.

W przypadku cech organoleptycznych i mikrobiologicznych nie stwierdzono nieprawidłowości w żadnym z kontrolowanych produktów.

      Natomiast stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu skontrolowanych partii serków smakowych, twarogów, sera GOUDA oraz zafałszowanie w oznakowaniu sera topionego z szynką.

Przetwory mleczne adresowane do dzieci produkuje tylko jeden zakład na terenie województwa warmińsko-mazurskiego pomimo to skontrolowano też inne zakłady przetwórstwa mleczarskiego z uwagi na fakt, iż dzieci są podstawowymi odbiorcami spożywającymi większość przetworów mleczarskich.

 
Odwiedziło nas 176373 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
19 września 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Imieniny: Januarego Konstancji

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.