Kontrola planowa II kwartał 2012 r. - w zakresie prawidłowości znakowania jaj PDF Drukuj Email

Informacja w zakresie prawidłowości znakowania jaj – kontrola planowa II kwartał 2012 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania jaj (GI-BKJ-403- 7/12) kontrolą objęto 1 podmiot prowadzący 2 zakłady pakowania jaj na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej jaj (w zakresie cech jakościowych i  oznakowania)

 

Kontrola objęto:

  •   W zakresie prawidłowości klasyfikacji jakościowej  2 partie  jaj w klasie A o łącznej wielkości 18000 szt. tj.:

- 1 partię jaj świeżych klasy A klasy wagowej M o wielkości partii: 9000 szt.

- 1 partię jaj świeżych klasy A klasy wagowej L, o wielkości partii: 9000 szt.

 

Wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzonej klasyfikacji jakościowej  stwierdzono, że obie w/w partie jaj odpowiadały wymaganiom klasy A.

  •   W zakresie klasyfikacji wagowej stwierdzono, że obie w/w partie jaj odpowiadały wymaganiom:

- partia jaj klasy A klasy wagowej M o wielkości partii: 9000 szt. – odpowiadała zadeklarowanej  klasie wagowej M

- partia jaj klasy A klasy wagowej L, o wielkości partii: 9000 szt.- odpowiadała zadeklarowanej klasie wagowej L.

  •   W zakresie prawidłowości znakowania.

Podmiot prowadząc dwa zakłady pakowania jaj rozdzielił pakowanie jaj uwzględniając ich pochodzenie, tj.  z ferm utrzymujących kury nioski w klatkach niewzbogaconych i wzbogaconych. Podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono w kontrolowanych zakładach pakowania jaj,  jaj pochodzących z ferm utrzymujących kury nioski w klatkach mieszanych (wzbogaconych i niewzbogaconych)

A)Jaja pochodzące z fermy utrzymującej kury nioski w klatkach wzbogaconych

W toku kontroli poddano sprawdzeniu prawidłowość znakowania jaj na skorupie 2 partii jaj pochodzących z fermy utrzymującej kury nioski wyłącznie w klatkach wzbogaconych, w klasie A o łącznej wielkości 18000 szt.:

a) 1 partię jaj świeżych klasy A, klasy wagowej M, o wielkości partii: 9000 szt. ,

b) 1 partię jaj świeżych klasy A,  klasy wagowej L, o wielkości partii: 9000 szt.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że oznakowanie wszystkich jaj na skorupach w/w  2 partii jaj było prawidłowe. Na skorupach jaj zawarto symbol sposobu utrzymania  kur nieśnych „3”, kod producenta państwa członkowskiego „PL”, oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny

B) Jaja pochodzące z ferm utrzymujących kury nioski w klatkach niewzbogaconych

W toku kontroli  poddano również ocenie prawidłowość znakowania jaj na skorupie - 2 partii jaj pochodzących z ferm utrzymujących kury nioski w klatkach niewzbogaconych,  o łącznej wielkości 1800 szt:

a) 1 partię jaj  klasy B o wielkości 1080 szt.;

b) 1 partię jaj klasy B o wielkości 720 szt. ,

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że oznakowanie wszystkich jaj na skorupkach w/w  partii jaj było prawidłowe. Na skorupkach w/w jaj zamiast znaku systemu chowu „3” znajdował się czerwony owalny znak o średnicy 5 mm oraz weterynaryjne numery  identyfikacyjne,

Nadmienia się iż jaja  pochodzące z ferm utrzymujących kury nioski w klatkach niewzbogaconych  przeznaczone są do przetwórstwa spożywczego.


  •   W zakresie prawidłowości znakowania opakowań transportowych.

W zakresie prawidłowości znakowania opakowań transportowych sprawdzono oznakowanie 4 partii jaj o łącznej wielkości 19800 szt., tj.:

 -1 partię jaj  klasy wagowej M o wielkości partii: 9000 szt. ,

- 1 partię jaj  klasy wagowej L, o wielkości partii: 9000 szt.

-1 partię jaj o wielkości 1080 szt.

-1 partię jaj  o wielkości partii 720 szt.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono opakowania transportowe stanowią drewniane palety z jajami składowanymi  luzem w papierowych wytłaczankach, owinięte folią streach, zaopatrzone w etykietę. Etykieta zawierała: nazwę i adres producenta, numer weterynaryjny: klasę jakości, klasę wagową, liczbę jaj w partii, datę produkcji, najlepiej spożyć przed, warunki przechowywania oraz kod producenta.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny oznakowania opakowań transportowych w/w partii jaj, nie stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono:

·         wprowadzania  na rynek produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia lub chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowane tradycyjne specjalności.

·         oznakowania pakowanych jaj  wyprodukowanych metodami konwencjonalnymi, w sposób, który sugerowałby, iż są one produktami pochodzenia ekologicznego.


 
Sankcje

            Sankcji nie stosowano.

 

WNIOSKI

Przeprowadzona kontrola w w/w podmiocie  wykazała, że procesy znakowania jaj i opakowań transportowych oraz prowadzenie klasyfikacji jakościowej i wagowej są wykonywane prawidłowo.

W okresie od ostatniej kontroli podmiot rozpoczął pakowanie jaj w nowym zakładzie pakowania jaj konsumpcyjnych kurzych, jednocześnie kontynuując pakowanie jaj pochodzących z ferm utrzymujących kury nioski w klatkach niewzbogaconych w poprzednim zakładzie. Podmiot dostosowując się do obowiązujących przepisów prawnych wprowadził pakowanie jaj pochodzących z ferm utrzymujących kury nioski w klatkach  wzbogaconych w jednym zakładzie, a jaja pochodzące z ferm utrzymujących kury nioski w klatkach niewzbogaconych pakowane są w drugim zakładzie.

 W ocenie Inspektortau zarówno w ostatniej kontroli przeprowadzonej w 2011 roku jak i w obecnej , jakość handlowa jaj  była prawidłowa.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.