Kontrola planowa II kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej soków i nektarów PDF Drukuj Email

INFORMACJA

w zakresie jakości handlowej soków i nektarów - kontrola planowa II kwartał 2012 r.

 

            Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej soków i nektarów (GI–BKJ–403–8/12) kontrolą objęto jeden zakład.

            Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej soków i nektarów, w tym przede wszystkim:

-        soku jabłkowego, winogronowego i soku z owoców cytrusowych oraz nektaru jabłkowego, nektaru z owoców cytrusowych oraz świeżych soków owocowych, w zakresie zgodności z wymaganiami jakościowymi,

-                prawidłowości znakowania soków i nektarów w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym również dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 

  • Kontrolą objęto:

- w zakresie jakości soków i nektarów na zgodności z deklaracja producenta – trzy partie o łącznej ilości partii produkcyjnych - 132 540 l;

- w zakresie prawidłowości znakowania - pięć partii soków i nektarów o łącznej ilości partii produkcyjnych - 150 936 l;

 

  • Wyniki kontroli:

Sprawdzenie atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów świadczących o jakości kontrolowanych wyrobów.

W trakcie kontroli stwierdzono, że producent posiada atesty na stosowane surowce, dokumentację produkcyjną potwierdzającą ilość użytych surowców oraz zawierającą wymagania jakościowe dla wyrobów gotowych. 

W toku kontroli dokonano również sprawdzenia deklarowanych na opakowaniach terminów minimalnej trwałości wyrobów na podstawie przedłożonych wyników badań przechowalniczych. Datę minimalnej trwałości dla 5 przedmiotowych partii wyrobów ustalono na okres 12 miesięcy, co było zgodne z dokumentacją zakładową i datą minimalnej trwałości umieszczoną na opakowaniach przedmiotowych wyrobów.

 

  • Badania laboratoryjne

Badaniom laboratoryjnym poddano trzy partie wyrobów. Przeprowadzone analizy w zakresie  barwy, zapachu, smaku, konsystencji, ekstraktu refraktometrycznego, kwasowości ogólnej oraz obecności słodzików nie wykazały odstępstw od wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych wymagań  w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych oraz wymagań zawartych w specyfikacjach.

 

  • Kontrola prawidłowości znakowania

Po przeanalizowaniu specyfikacji wyrobów gotowych, atestów, certyfikatów na poszczególne składniki użyte do wytworzenia przedmiotowych wyrobów oraz składu podanego na opakowaniach soków,  stwierdzono zgodność używanych surowców z dokumentacją zakładową i deklaracją zawartą w oznakowaniu wyrobów.

 

  • Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego

W toku kontroli nie stwierdzono oznakowania produktów konwencjonalnych jako ekologiczne oraz w sposób sugerujący, że pochodzą z produkcji ekologicznej lub są z nią związane.

 

  • Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

Podczas kontroli nie stwierdzono produktów  posiadających zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność. Nie stwierdzono również znakowania wyrobów sugerującego, że produkty posiadają chronione nazwy ChNP, ChOG lub GTS.

 

  • Sankcje

Nie stosowano (brak podstaw).

 

  • Podsumowanie

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w III kwartale 2011r. oraz w II kwartale 2012r. należy stwierdzić, iż jakość handlowa soków oraz nektarów tak w zakresie cech organoleptycznych, fizykochemicznych, masy netto oraz znakowania w kontrolowanym przedsiębiorstwie utrzymuje się na niezmienionym wysokim poziomie.

 
Odwiedziło nas 200224 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.