Kontrola planowa III kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej piwa PDF Drukuj Email

Informacja w zakresie jakości handlowej piwa

 – kontrola planowa III kwartał 2012 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej piwa (GI-BKJ-403-12/12) w III kwartale 2012 r. Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie, kontrolą objął jeden podmiot gospodarczy, prowadzący działalność na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej piwa, w tym przede wszystkim:

- jakości piwa w zakresie zgodności z deklaracją producenta,

- prawidłowości znakowania opakowań na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

  1. Kontrolą objęto:

Ø  w zakresie cech fizykochemicznych oraz oceny prawidłowości znakowania 3 partie produktów  (wyłącznie piwa pasteryzowane) o łącznej ilości partii wyprodukowanych 2421,36 hl.

 

  1. Wyniki kontroli

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że wszystkie pobrane do analiz laboratoryjnych próbki piwa pasteryzowanego, spełniają wymagania jakości handlowej w zakresie cech fizykochemicznych w stosunku do wymagań określonych w zadeklarowanych przez producenta dokumentach jakościowych oraz wymagań w zakresie objętości netto podanych na opakowaniu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli prawidłowości znakowania piwa pasteryzowanego nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do wszystkich 3 partii objętych kontrolą. Poddane ocenie produkty nie spełniały wymagań jakości handlowej w zakresie oznakowania w stosunku do wymagań określonych w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowych wymagań zadeklarowanych przez producenta w oznakowaniu z uwagi na fakt iż:

ü  oznakowanie może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym  jego właściwości m.in. poprzez umieszczanie w oznakowaniu opakowanego środka spożywczego sformułowań nawiązujących do tradycyjnego charakteru tych produktów, podczas gdy w rzeczywistości producent nie opiera się na tradycyjnych recepturach, wykorzystujących wyłącznie tradycyjne surowce oraz nie stosuje tradycyjnych sposobów produkcji.

 

  1. Wnioski

Jakość handlowa piwa poddanego kontroli w III kwartale 2012 r. w zakresie przeprowadzanych badań laboratoryjnych dotyczących cech fizykochemicznych nie budziła zastrzeżeń. Wszystkie skontrolowane partie, spełniały wymagania jakości handlowej w stosunku do wymagań w zadeklarowanej przez producenta specyfikacji wyrobu gotowego. Naruszenia obowiązujących norm prawnych stwierdzono w odniesieniu do prawidłowości znakowania skontrolowanych partii piwa i dotyczyły one wprowadzania konsumentów w błąd co do charakterystyki  tych  produktów, poprzez nieuprawnione użycie słowa „tradycyjnie” i jego pochodnych.

Należy zauważyć, że piwo z uwagi na jego szczególny charakter oraz w większości przypadków długoletnie tradycje warzenia piwa przez browary wprowadzające do obrotu tego rodzaju środki spożywcze jest produktem, w oznakowaniu którego producenci często umieszczają dobrowolne informacje, mające zachęcić konsumenta do zakupu. Tym niemniej jak wynika z przeprowadzonej kontroli, użycie tego rodzaju określeń może stać w sprzeczności ze stanem faktycznym.


 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.