Kontrola planowa III kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych PDF Drukuj Email

Informacja w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych

- kontrola planowa III kwartał  2012 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów warzywnych (GI-BKJ-403-13/12) w III kwartale 2012 r. Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie, kontrolą objął dwa podmioty gospodarcze, prowadzące działalność na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Celem  kontroli  było  zbadanie  jakości  handlowej  przetworów warzywnych  ze szczególnym uwzględnieniem przecierów pomidorowych, takich jak koncentraty, przeciery, ketchupy oraz sosy na bazie pomidorów lub koncentratu pomidorowego, w  zakresie:

·         zgodności z deklaracją producenta;

·         prawidłowości znakowania opakowań w zakresie z obowiązującymi przepisami, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami;

·         przebiegu procesu produkcyjnego pod kątem zgodności z deklaracją producenta oraz dokumentacją zakładową; 

 

Kontrolą objęto:

Podczas kontroli w 2 podmiotach (wszystkie będące w ewidencji WIJHARS w Olsztynie) ocenie poddano:

Ø  w zakresie cech organoleptycznych oraz fizykochemicznych - 7 partii przetworów warzywnych o łącznej  masie  partii produkcyjnych  6 648,55 kg,

Ø  w zakresie oceny oznakowania - 6 partii przetworów warzywnych o łącznej  masie partii produkcyjnych 5 186,50 kg.

 

Wyniki kontroli

Badania laboratoryjne

Przeprowadzona ocena jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych badanych partii, wykazała ich zgodność z wymogami deklarowanymi przez producentów w deklaracjach jakościowych.         

W zakresie cech fizykochemicznych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- zaniżoną zawartość ekstraktu ogólnego oznaczonego refraktomerycznie (w jednej  partii ketchupu  o  masie  1 599,75 kg.)

- zaniżoną zawartość chlorku sodu oraz zaniżoną zawartość ekstraktu ogólnego oznaczonego refraktomerycznie ( w jednej partii ketchupu  o  masie  1 462,05 kg.)

 

Znakowanie

Stwierdzone nieprawidłowości:

W wyniku przeprowadzonej kontroli prawidłowości znakowania przetworów warzywnych nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 4 partii objętych kontrolą o łącznej masie partii produkcyjnych 3 233,84 kg.   Poddane ocenie produkty nie spełniały wymagań jakości handlowej w zakresie oznakowania w stosunku do wymagań określonych w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowych wymagań zadeklarowanych przez producenta w oznakowaniu z uwagi na fakt iż:

- w oznakowaniu opakowanego środka spożywczego w wykazie składników nie podano ilościowej zawartości składnika tj. koncentratu pomidorowego, podczas gdy nazwa środka spożywczego tj. ketchup sos warzywny jest zazwyczaj kojarzona przez konsumenta z zawartością tego składnika w tym środku spożywczym (dwie partie);

- w wykazie składników podano informację o użyciu w procesie produkcyjnym pomidorów podczas gdy w rzeczywistości do produkcji przedmiotowego ketchupu użyto koncentrat pomidorowy, co może wprowadzać konsumenta w błąd w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu oraz metod wytwarzania lub produkcji (dwie partie)

-  nie podano w tym samym polu widzenia informacji o nazwie środka spożywczego, dacie minimalnej trwałości oraz zawartości netto ( dwie partie)

 

Zastosowane sankcje

- została wydana 1 decyzja na podstawie art. 29.1.2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, nakazująca  zmianę oznakowania zakwestionowanej partii artykułów spożywczych,

- zostały wydane 2 decyzje na podstawie art. 29.1.1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zakazujące wprowadzenia do obrotu 2 zakwestionowanych partii artykułów spożywczych,

-  w przypadku dwóch  producentów  zostały wydane zalecenia pokontrolne,

- jednemu producentowi wymierzono karę finansową w drodze decyzji wydanej  na podstawie art. 40 a 1.3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej,

- w odniesieniu do jednego producenta zostało wszczęte postępowanie celem wydania decyzji na podstawie art. 40 a 1.4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Wnioski

Ocena wyników badań w zakresie cech fizykochemicznych wykazała niewłaściwą jakość handlową 2 spośród 7 partii przetworów poddanych badaniom laboratoryjnym.

Stwierdzona zaniżona zawartość ekstraktu ogólnego świadczy o zafałszowaniu tych produktów z uwagi na fakt, iż obniżona zawartość ekstraktu ogólnego wskazuje na  mniejszy udział podstawowego surowca – koncentratu pomidorowego, co negatywnie wpływa na koncentrację składników pokarmowych oraz cechy organoleptycznie produktu gotowego - ketchupu.

Nieprawidłowością  jest także zamieszczenie w oznakowaniu wyrobów  informacji niezgodnych z prawdą  w zakresie składu produktów poprzez podanie w wykazie składników informacji o użyciu pomidorów, gdy faktycznie użyto   w produkcji koncentrat pomidorowy czyli produkt przetworzony.

Biorąc pod uwagę fakt wystąpienia powyższych nieprawidłowości szczególnie w zakresie oznakowania (4 partie) należy stwierdzić, iż zasadnym jest prowadzenie regularnych kontroli jakości handlowej przetworów pomidorowych celem weryfikacji deklarowanych przez producenta cech jakościowych.


 
Odwiedziło nas 161856 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 
20 maja 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Aleksandra Bazylego

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.