Kontrola planowa III kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów mięsa drobiowego PDF Drukuj Email

Informacja  w zakresie jakości handlowej przetworów mięsa drobiowego

- kontrola planowa III kwartał 2012 r.

 Zgodnie  z programem kontroli GI-BKJ-403-16/12 kontrole przeprowadzono w 5 zakładach produkcyjnych wytwarzających przetwory z mięsa drobiowego, próbki pobrano w 4 podmiotach, z uwagi na brak wyrobów gotowych w jednym podmiocie.
 

  1. Kontrola jakości przetworów mięsa drobiowego

Kontrolą objęto jakość handlową przetworów z mięsa drobiowego w zakresie cech organoleptycznych, fizykochemicznych oraz znakowania


Wyniki kontroli:

1.1 Ocena organoleptyczna

Podczas kontroli w 4  zakładach przetwórstwa mięsnego ocenie organoleptycznej wykonanej na miejscu w kontrolowanych jednostkach, poddano  próbki reprezentujące 11 partii o łącznej masie  produkcyjnej  6 993,84 kg.

Przeprowadzona ocena jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych badanych partii, wykazała ich zgodność z wymogami deklarowanymi przez producentów w deklaracjach jakościowych          

1.2 Analizy laboratoryjne w zakresie cech fizykochemicznych

Badaniom laboratoryjnym poddano 11 próbek pobranych z partii o łącznej masie 6 993,84  kg.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że wszystkie badane laboratoryjnie partie przetworów drobiowych odpowiadały wymogom jakości handlowej w zakresie cech fizykochemicznych w stosunku do wymagań,  zadeklarowanych przez producentów.

1.3.     Kontrola znakowania

Kontrolę prawidłowości znakowania przetworów z mięsa drobiowego przeprowadzono w 4 podmiotach sprawdzając oznakowanie opakowań jednostkowych 11 partii wyrobów o łącznej masie produkcyjnej   6 993,84  kg.

W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania przetworów drobiowych w dwóch podmiotach zakwestionowano oznakowanie 4 partii wyrobów  o łącznej masie produkcyjnej 2 473,25  kg.

W wyniku oceny prawidłowości znakowania wprowadzanych do obrotu przetworów drobiowych  stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:

- podanie w wykazie składników w jednym z  produktów  informacji o  składnikach  rzeczywiście nie   wykorzystanych do produkcji  przedmiotowego środka spożywczego tj. aromatów,

- nie uwzględnienie  w wykazie składników w/w produktów wszystkich  składników rzeczywiście wykorzystanych do produkcji kontrolowanych wyrobów i nadal w nich  obecnych, nawet w zmienionej formie tj. przeciwutleniacza E 301 i  glukozy oraz ekstraktów przypraw, ekstraktu drożdżowego oraz maltodekstryny, będących składnikami mieszanki wiedeńskiej strong stosowanej do produkcji  kwestionowanych wyrobów.

Ponadto w jednym przypadku w oznakowaniu  podano dwie  sprzeczne nazwy produktu wskazujące na dwa różne rodzaje środka spożywczego tj.: „parówki z indyka”, która to nazwa  jest niewłaściwa dla przedmiotowego środka spożywczego, z uwagi na obecność w  składzie zarówno mięsa z indyka, jak i surowców pochodzenia wieprzowego, tj. tłuszczu wieprzowego oraz białka kolagenowego wieprzowego oraz drugą nazwę właściwą dla danego środka spożywczego   ,,parówki z indykiem”.

 

W oznakowaniu wyrobu, wśród danych identyfikacyjnych producenta zastosowano w jednym przypadku  nieaktualną nazwę i  jego formę prawną .

 

2. Kontrola dokumentacji.

Wszystkie skontrolowane podmioty gospodarcze dokonały zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu do właściwego miejscowo WIJHARS w Olsztynie.

Zarówno w toku obecnej kontroli jak i poprzedniej nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

 

3. Wnioski. 

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w roku 2011 oraz obecnie, należy stwierdzić, iż  w branży produkcji przetworów drobiowych, zauważa się nadal utrzymującą poprawną jakość handlową wyrobów, w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych.

Niestety w dalszym ciągu ujawniane są nieprawidłowości w oznakowaniu co w znacznym stopniu utrudnia podejmowanie przez konsumentów decyzji o zakupie towaru.

Biorąc powyższe pod uwagę kontynuowanie kontroli w szczególności w zakresie  poprawności oznakowania w przetworach drobiowych jest zasadne.


 
Odwiedziło nas 200224 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.