Kontrola doraźna IV kwartał 2012 r. - w zakresie prawidłowości znakowania pieczywa i bułki tartej PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli doraźnych w zakresie prawidłowości znakowania pieczywa i bułki tartej  w IV kwartale 2012 r.

 

Zgodnie z programem kontroli doraźnej (KO.8221.118.2012) w zakresie prawidłowości znakowania pieczywa i bułki tartej, kontrolą objęto 2 spośród 185 podmiotów gospodarczych prowadzących tego typu działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i znajdujących się w ewidencji WIJHARS w Olsztynie.

 

 

Kontrolą objęto:

Podczas kontroli w 2 podmiotach ocenie poddano:

Ø   w zakresie prawidłowości znakowania:

- 3 partie wyrobów piekarskich o łącznej masie partii produkcyjnych 2 913,0 kg,

- 2 partie bułki tartej o łącznej masie partii produkcyjnych 146,5 kg.

 

 

Wyniki kontroli:

 

Znakowanie

            W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania pieczywa i bułki tartej w 2 zakładach zakwestionowano oznakowanie 5 partii pieczywa o łącznej masie 2058 kg oraz 2 partii bułki tartej o łącznej masie 137,5 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

§    nie umieszczeniu w wykazie składników produktu, składników wykorzystanych do produkcji tego środka spożywczego i nadal w nim obecnych, nawet w zmienionej formie, tj.: oleju roślinnego, dekstrozy, cukru, przeżelatynizowanej mąki pszennej,

§    nie podaniu nazw lub symboli dozwolonych substancji dodatkowych wchodzących
w skład składników złożonych wykorzystanych do produkcji objętych kontrolą środków spożywczych i nadal w nich obecnych nawet w zmienionej formie wraz z określeniem funkcji technologicznych jakie pełnią one w wyrobie gotowym, tj.: substancji konserwującej: dioctan sodu (E262ii), stabilizatora: węglan wapnia (E170), zagęstnika: guma guar (E412), środka do przetwarzania mąki: kwasu askorbinowego (E300), emulgatorów: E 471, E 322, E 472e, kwasu: kwasu mlekowego (E270),

§    zastosowaniu daty minimalnej trwałości, która była niezgodna z okresem trwałości zadeklarowanym przez producenta,

§    poprzedzeniu daty minimalnej trwałości niewłaściwym wyrażeniem, tj. ,,najlepiej spożyć do”, a winno być ,,najlepiej spożyć przed”,

§    umieszczeniu w oznakowaniu  niepełnych danych identyfikujących producenta,

§    nie podaniu w oznakowaniu kontrolowanego wyrobu w jednym polu widzenia informacji o: nazwie, dacie minimalnej trwałości oraz zawartości netto.

 

 

Zastosowane sankcje:

§    wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości do 2 kontrolowanych podmiotów,

§    przeprowadzono postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji na podstawie art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w odniesieniu do 1 producenta,

§    wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wobec 1 przedsiębiorcy.

§    ukarano grzywną w drodze mandatu karnego na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy
o normalizacji 1 producenta.

 

 

Wnioski:

Porównując wyniki ostatnich kontroli doraźnych przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w II kwartale 2012 roku oraz uzyskanych w IV kwartale 2012 roku, należy zauważyć, iż jakość handlowa w zakresie oznakowania pieczywa i bułki tartej uległa pogorszeniu. W przypadku 1 podmiotu spośród 2 objętych kontrolą stwierdzono nieprawidłowości polegającego m.in. na ukryciu rzeczywistego składu kontrolowanych wyrobów gotowych, co wprowadzało konsumenta w błąd w szczególności, co do ich charakterystyki, składu i właściwości, naruszając przy tym istotny interes konsumencki.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.