Kontrola planowa IV kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych – kontrola planowa IV kwartał 2012 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej (GI-BKJ-403-21/12) w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych, kontrolą objęto 4 spośród 15 podmiotów gospodarczych prowadzących tego typu działalność na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i znajdujących się w ewidencji WIJHARS.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych, głównie potraw z surowców mięsnych, podrobowych i niemięsnych (np. gulasze, flaki, galarety, bigosy), wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem (np. pierogi, krokiety) ze szczególnym uwzględnieniem:

O   jakości handlowej tych wyrobów w zakresie zgodności z wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta,

O   prawidłowości znakowania opakowań z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,

O   sposobu składowania i transportu mrożonych wyrobów, zapewniającego zachowanie właściwej jakości handlowej.

Dodatkowo celem kontroli było zbadanie surowców sojowych stosowanych do produkcji wyrobów garmażeryjnych, na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz identyfikacja modyfikacji genetycznych.

 

 

Kontrolą objęto:

Podczas kontroli w 4 podmiotach ocenie w zakresie cech organoleptycznych, parametrów fizykochemicznych i prawidłowości znakowania poddano:

O   w zakresie cech organoleptycznych oraz fizykochemicznych - 12 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie partii produkcyjnych 1175,7 kg,

O   w zakresie oceny oznakowania - 12 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie partii produkcyjnych 1175,7 kg,

w tym:

- 4 partie potraw z surowców mięsnych, podrobowych i niemięsnych o łącznej masie produkcyjnej 717 kg,

- 2 partie pierogów z innym nadzieniem o łącznej masie produkcyjnej 130 kg,

- 1 partię innych wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem o masie produkcyjnej 30 kg,

- 5 partii innych wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie produkcyjnej 298,7 kg.

O   w celu wykrycia obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz identyfikacji modyfikacji genetycznych - 2 partii surowców sojowych o łącznej masie produkcyjnej 633 kg,

 

 

Wyniki kontroli:

 

Badania laboratoryjne

 

Przeprowadzona ocena jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych badanych partii, wykazała ich zgodność z wymogami deklarowanymi przez producentów
w deklaracjach jakościowych.         

W wyniku analiz laboratoryjnych w 1 zakładzie produkcyjnym zakwestionowano jakość handlową w zakresie cech fizykochemicznych 2 partii potraw z surowców mięsnych, podrobowych i niemięsnych o łącznej masie produkcyjnej 417 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

§     stwierdzenia obecności kwasu benzoesowego oraz kwasu sorbowego (substancji konserwujących), co było niezgodne z deklaracją producenta zawartą na opakowaniu o treści: „Produkt bez konserwantów”.

 

W próbkach surowców sojowych pobranych w trakcie kontroli nie wykryto DNA z soi genetycznie zmodyfikowanej dodatkowo potwierdzono, że spełniają one wymagania prawne.

 

Znakowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania wyrobów garmażeryjnych w 2 zakładach zakwestionowano oznakowanie 6 partii produktów objętych kontrolą o łącznej masie partii produkcyjnych 921 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

§    podaniu w wykazach składników składników rzeczywiście niewykorzystanych do produkcji przedmiotowych środków spożywczych, tj. bulionu wołowego, kiełbasy,

§    nie umieszczeniu w wykazach składników składników w rzeczywistości użytych jako składniki do produkcji przedmiotowych wyrobów i nadal w nich obecnych, nawet
w zmienionej formie, tj. wody, soli,

§    nie podaniu w wykazach składników nazw składników wchodzących w skład składników złożonych, których składniki uznaje się za składniki tych środków spożywczych, m.in. soli, cukru, pasternaku, mąki z dookreśleniem surowca z którego pochodzi, oleju z przymiotnikiem „roślinny” lub „zwierzęcy”, tłuszczów roślinnych utwardzonych, aromatów, syropu glukozowego, hydrolizatu białka sojowego, ziemniaków, marchwi suszonej, octu spirytusowego, barwników: maltodekstryny, ryboflawiny, mięsa wieprzowego, tłuszczu wieprzowego, mięsa wieprzowego oddzielonego mechanicznie, skórek wieprzowych, mąki ziemniaczanej, białka sojowego, ekstraktów przypraw, wzmacniaczy smaku: E 621, E 635, skrobi modyfikowanej, błonnika pszennego, produktów pochodnych mleka i zbóż,

§    nie podaniu w wykazach składników nazw lub numerów oraz zasadniczych funkcji technologicznych składników będących dozwolonymi substancjami dodatkowymi (jeśli pełnią ona funkcję technologiczną w wyrobie gotowym) i wchodzą w skład składnika złożonego, którego składniki uznaje się za składniki tego środka spożywczego, tj. kwasu cytrynowego E330, ryboflawiny E101, karmelu amoniakalnego E150c, sorbinianu potasu E202, benzoesanu sodu E211,

§    braku w nazwie wyrobu opisu tj. „o smaku (…)” w związku z użyciem aromatu,
co umożliwiłoby konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów,

§    zastosowaniu w oznakowaniu produktów opis „Produkt bez konserwantów”, podczas gdy w składzie składników złożonych użytych do ich produkcji znajdowały się dozwolone substancje dodatkowe pełniące funkcje substancji konserwujących,
(w dwóch przypadkach obecność substancji konserwujących została potwierdzona
w badaniach laboratoryjnych),

§    zastosowaniu błędnego opisy rodzaju funkcji technologicznej pełnionej przez dodatek do żywności w środku spożywczym, tj. podano „glutaminian sodu - subst. wzmacniająca smak”, podczas gdy winno być glutaminian sodu wzmacniacz smaku,

§    zastosowaniu w przypadku przyprawy - kurkumy opisu rodzaju funkcji technologicznej przypisanej dla dozwolonej substancji dodatkowej tj. barwnik naturalny,

§    umieszczeniu w oznakowaniu niepełnych danych identyfikujących producenta
w zakresie nazwy, niezgodnie z wpisem do KRS,

§    zastosowaniu niewłaściwego wyrażenia słownego poprzedzającego datę minimalnej trwałości wyrażoną miesiącem i rokiem tj. „Najlepiej spożyć przed” winno być „Najlepiej spożyć przed końcem”,

§    nie zachowaniu w informacji dotyczącej wykazu składników porządku malejącego według masy składników wchodzących w skład tego środka spożywczego.

 

Zastosowane sankcje:

§    wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości do 2 kontrolowanych podmiotów,

§    przeprowadzono postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji,
w sprawie - nałożenia kary pieniężnej – art. 40a ust 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych wobec 1 producenta,

§    w późniejszym terminie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 40a ust 1 pkt  4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wobec 1 przedsiębiorcy.

 

Wnioski :

Porównując wyniki ostatnich kontroli doraźnych przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w III kwartale 2011 roku oraz obecnie uzyskanych, należy stwierdzić, iż w branży produkcji wyrobów garmażeryjnych zauważa się wciąż utrzymującą poprawną jakość handlową wyrobów w zakresie cech organoleptycznych. Jednocześnie zaobserwować można znaczne pogorszenie w zakresie oznakowania wyrobów garmażeryjnych (w kwartale III 2011 roku wszystkie objęte kontrolą partie miały poprawne znakowanie, natomiast w II kwartale bieżącego roku oznakowanie 6 skontrolowanych partii było nieprawidłowe). W porównaniu z rokiem ubiegłym zaobserwowano, iż jakość handlowa tego asortymentu pogarsza się w zakresie cech fizykochemicznych (w 2 partiach stwierdzono konserwanty przy deklaracji producenta „Produkt bez konserwantów”).

Stwierdzone w IV kwartale 2012 roku nieprawidłowości dotyczące cech fizykochemicznych i oznakowania wprowadzają konsumentów w błąd w szczególności, co do ich charakterystyki, składu i właściwości, naruszając przy tym istotny interes konsumencki.

 
Odwiedziło nas 200224 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.