Kontrola planowa IV kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego, w tym kontrola wody wchłoniętej PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego, w tym kontrola wody wchłoniętej  w IV kwartale 2012 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej (GI - BKJ – 403/23/12) w zakresie jakości mięsa drobiowego, w tym kontroli wody wchłoniętej, kontrolą objęto 4 spośród 8 podmiotów prowadzących tego typu działalność na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i znajdujących się w ewidencji WIJHARS w Olsztynie.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej mięsa drobiowego, w tym kontrola wody wchłoniętej na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kontrolą objęto:

            Podczas kontroli w 4 podmiotach (wszystkie będące w ewidencji WIJHARS w Olsztynie) ocenie poddano:

Ø  w zakresie oceny organoleptycznej i sprawdzenia poprawności klasyfikacji mięsa drobiowego - 5 partii elementów drobiowych o łącznej masie 6 739 kg, w tym:

             - 2 partie elementów z indyka świeżych, zakwalifikowanych do kl. A o masie 5 400 kg;
- 3 partie elementów z kurczaka świeżych, zakwalifikowanych do kl. A o masie 1 339 kg;

Ø  w zakresie badania zawartości wody wchłoniętej przez mięso drobiowe:

- 3 partie świeżych elementów z kurczaka o łącznej masie 1339 kg;

Ø  w zakresie prawidłowości znakowania mięsa drobiowego - 5 partii elementów drobiowych o łącznej masie 6 739 kg, w tym:

             - 2 partie elementów z indyka świeżych, zakwalifikowanych do kl. A o masie 5 400 kg;
- 3 partie elementów z kurczaka świeżych, zakwalifikowanych do kl. A o masie 1 339 kg.

 

Wyniki kontroli:

 

Ocena organoleptyczna i klasyfikacja mięsa drobiowego

Przeprowadzona ocena w zakresie cech organoleptycznych oraz prawidłowości klasyfikacji kontrolowanych partii mięsa drobiowego wykazała ich zgodność z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach.

 

Badania laboratoryjne

            W zakresie cech fizykochemicznych (zawartość wody wchłoniętej) nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Znakowanie

W wyniku przeprowadzonej oceny prawidłowości znakowania mięsa drobiowego w 1 zakładzie zakwestionowano oznakowanie 2 partii artykułów rolno-spożywczych o łącznej masie 1 095 kg.

 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

§   zastosowaniu w nazwie artykułu rolno-spożywczego niezrozumiałego dla konsumenta finalnego skrótu B/S oznaczający „bez skóry,

§   użyciu nieprecyzyjnego określenia dotyczącego terminu przydatności do spożycia „Należy spożyć przed”, gdy winno być „ Należy spożyć do”,

§   określeniu terminu przydatności do spożycia poprzez podanie w oznakowaniu informacji w kolejności: rok, miesiąc, dzień, podczas gdy winno być dzień, miesiąc, i jeżeli to możliwe rok.

Stwierdzone uchybienia były nieliczne i cechowały się raczej nieprawidłową techniką przekazywania wymaganych informacji niż ich brakiem.

 

Zastosowane sankcje:

§   wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorcę do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości do 1 kontrolowanego podmiotu.


Wnioski:

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w roku 2011 oraz obecnie, należy stwierdzić, iż  w branży produkcji mięsa drobiowego, zauważa się wciąż utrzymującą poprawną jakość handlową wyrobów, z uwagi na brak nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych. Występujące przypadki nieprawidłowego oznakowania można natomiast uznać za wyjątkowo rzadkie i nie ograniczające konsumentom wiedzy o wyrobach.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.