Kontrola planowa IV kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych o obniżonej zawartości podstawowego parametru PDF Drukuj Email

 

Informacja  w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych o obniżonej zawartości podstawowego parametru - kontrola planowa IV kwartał 2012

 

Zgodnie  z programem kontroli GI-BKJ-403-25/12 kontrole przeprowadzono w zakładach produkcyjnych wytwarzających przetwory owocowe oznakowane jako niskosłodzone, przetwory z mięsa czerwonego i przetwory mleczne oznakowane jako niskotłuszczowe, zawierające na opakowaniu informację, np. „0% tłuszczu”, „light”, „fit”, „chudy”. W trakcie prowadzonych kontroli pobrano w 1 zakładzie produkcyjnym 4 próbki przetworów owocowych do badań fizykochemicznych pod kątem zawartości ekstraktu ogólnego oznaczonego refraktometrycznie oraz do oceny prawidłowości oznakowania.

Pomimo przeprowadzenia kontroli w 3 firmach produkcyjnych wytwarzających przetwory z mięsa czerwonego oraz w 5 firmach produkcyjnych wytwarzających przetwory mleczne, nie zastano żadnych wyrobów gotowych odpowiadających kryteriom przedstawionym w programie kontroli tj. nie stwierdzono w magazynach ww. zakładów produkcyjnych produktów oznakowanych jako niskotłuszczowe, lub zawierające na opakowaniach informację, np. „0% tłuszczu”, „light”, „fit”, „chudy”.

 

 

Kontrolą objęto:

Podczas kontroli w 1 zakładzie w zakresie parametrów fizykochemicznych i prawidłowości znakowania ocenie poddano:

O  w zakresie cech fizykochemicznych (zawartość ekstraktu ogólnego oznaczonego refraktometrycznie [%]) - 4 partie dżemów niskosłodzonych pobrane z partii o łącznej masie 4 195 kg

O  w zakresie znakowania - 4 partie dżemów niskosłodzonych pobrane z partii o łącznej masie 4 195 kg

 

 

Wyniki kontroli:

 

Badania laboratoryjne

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że wszystkie badane laboratoryjnie partie przetworów owocowych odpowiadały wymogom jakości handlowej w zakresie cechy fizykochemicznej tj. zawartości ekstraktu ogólnego oznaczonego refraktometrycznie [%]
w stosunku do wymagań, zadeklarowanych przez producenta.

 

Znakowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania przetworów owocowych w 1 zakładzie stwierdzono uchybienia w oznakowaniu 4 partii wyrobów o łącznej masie produkcyjnej 4 195 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

§   podaniu w oznakowaniu informacji dotyczącej zawartości owoców w produkcie gotowym do spożycia, obliczonej po odliczeniu masy wody użytej do sporządzenia ekstraktu wodnego w postaci zapisu: „Sporządzono z .... g owoców na 100 g wyrobu gotowego.”, podczas gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami winno się znakować się przy użyciu wyrażenia "sporządzono z ... g owoców na 100 g produktu",

§   podaniu w oznakowaniu informacji dotyczącej zawartości cukru w produkcie gotowym do spożycia, określonej refraktometrycznie w temperaturze 20 °C, z uwzględnieniem ±3 stopni tolerancji w postaci zapisu „Łączna zawartość cukru .... g na 100 g wyrobu gotowego.”, podczas gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami winno znakować się przy użyciu wyrażenia "łączna zawartość cukru ... g na 100 g produktu".

 

 

Zastosowane sankcje:

§   wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorcę do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości do 1 kontrolowanego podmiotu.

 

 

Wnioski:

            Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w II kwartale 2011 roku w zakresie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych oraz obecnie, należy stwierdzić, iż w branży produkcji przetworów owocowych, zauważa się nadal utrzymującą poprawną jakość handlową wyrobów w zakresie cech fizykochemicznych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w podmiocie dotychczas nie objętym kontrolą stwierdzono niewielkie uchybienia w oznakowaniu 4 partii dżemów niskosłodzonych.

 
Odwiedziło nas 200218 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.