Kontrola planowa IV kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych w IV kwartale 2012 r.

 

            Zgodnie z programem kontroli planowej (GI-BKJ-403-24/12) w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych, kontrolą objęto 5 spośród 14 podmiotów gospodarczych prowadzących tego typu działalność na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i znajdujących się w ewidencji WIJHARS w Olsztynie.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów mlecznych, w tym sprawdzenie jakości handlowej przetworów mlecznych ze szczególnym uwzględnieniem tłuszczów mlecznych, serów oraz serków topionych, w zakresie zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów.

 

 

Kontrolą objęto:

Podczas kontroli w 5 podmiotach ocenie w zakresie cech organoleptycznych, parametrów fizykochemicznych i prawidłowości znakowania poddano 11 partii przetworów mlecznych o łącznej masie partii produkcyjnych 8652,6 kg, w tym:

O   7 partii serów o łącznej masie produkcyjnej 3813,8 kg,

O    1 partię sera topionego o masie produkcyjnej 1801,8 kg,

O    2 partie masła o łącznej masie produkcyjnej 2873 kg,

O    1 partię tłuszczu mlecznego do smarowania 73% o masie produkcyjnej 164 kg.

 

 

Wyniki kontroli:

 

Ocena organoleptyczna

            Przeprowadzone badania w zakresie cech organoleptycznych pobranych próbek wykazały nieprawidłowość polegającą na obecności w serze owczym oczek ze zmianami pleśniowymi w 1 partii wyrobu o masie 8 kg.

 

Badania laboratoryjne

            W wyniku analiz laboratoryjnych w 1 zakładzie produkcyjnym zakwestionowano jakość handlową w zakresie cech fizykochemicznych 1 partii tłuszczu mlecznego do smarowania 73% o masie produkcyjnej 164 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

§    zawyżenia średniej zawartości tłuszczu.

 

 

Znakowanie

            W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania przetworów mlecznych w 2 zakładach zakwestionowano oznakowanie 2 partii wyrobów o łącznej masie produkcyjnej 700,8 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

§    poprzedzeniu informacji o deklarowanej masie netto produktu wyrażeniem ,,waga",

§    umieszczeniu wśród danych identyfikujących producenta niewłaściwej nazwy firmy.

 

 

Zastosowane sankcje:

§    wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorców do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości do 3 kontrolowanych podmiotów,

§    wszczęto postępowanie administracyjne na podstawie art. 40a ust 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nałożenia kary pieniężnej wobec 1 podmiotu.

 

Wnioski:

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w I kwartale 2012 roku oraz obecnie, należy stwierdzić, iż jakość przetworów mlecznych w zakresie cech organoleptycznych uległa nieznacznemu pogorszeniu z uwagi na fakt, iż stwierdzono w 1 partii sera występowanie oczek ze zmianami pleśniowymi. Podobnie niewielkiemu pogorszeniu uległa jakość handlowa w odniesieniu do cech fizykochemicznych, w związku ze stwierdzeniem 1 uchybienia tylko w jednej partii produktu.

            Mimo stwierdzenia drobnych nieprawidłowości należy stwierdzić, że jakość handlowa przetworów mlecznych objętych ostatnią kontrolą, jak i w poprzednich kontrolach cechuje się stabilną dobrą jakością.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.