Kontrola planowa IV kwartał 2012 r. - w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego w IV kwartale 2012 r.

 

            Zgodnie z programem kontroli planowej (GI-BKJ-403-22/12) w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego, kontrolą objęto 3 spośród 24 podmiotów gospodarczych prowadzących tego typu działalność na terenie województwa warmińsko - mazurskiego i znajdujących się w ewidencji WIJHARS w Olsztynie.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego, w tym:

O  sprawdzenie jakości handlowej wędzonek, pasztetów (bez konserw) i konserw mięsnych sterylizowanych, na zgodność z deklaracją producenta,

O  zbadanie kontrolowanego asortymentu, w zakresie identyfikacji surowców mięsnych, ze względu na duże prawdopodobieństwo fałszowania wyrobów niedeklarowanym rodzajem mięsa,

O  prawidłowość znakowania na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 

 

Kontrolą objęto:

Podczas kontroli w 3 podmiotach ocenie w zakresie cech organoleptycznych, parametrów fizykochemicznych i prawidłowości znakowania poddano:

O  4 partie przetworów z mięsa czerwonego o łącznej masie partii produkcyjnych 7613,6 kg.

 

 

Wyniki kontroli:

 

Ocena organoleptyczna

Przeprowadzone badania jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych kontrolowanych partii wyrobów wykazały ich zgodność z wymaganiami deklarowanymi przez producentów.

 

Badania laboratoryjne

W wyniku analiz laboratoryjnych w 2 zakładach produkcyjnych zakwestionowano jakość handlową w zakresie cech fizykochemicznych 2 partii przetworów mięsnych o łącznej masie 65 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

§     braku uwzględnienia w deklaracji rzeczywiście wykorzystanego do produkcji wyrobów składnika, tj.: skrobi,

§      zawyżonej zawartości wody,

§     zaniżonej zawartości białka.

 

Znakowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy prawidłowości znakowania przetworów z mięsa czerwonego w 2 zakładach zakwestionowano oznakowanie 3 partii wyrobów o łącznej masie produkcyjnej 80 kg.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

§     zadeklarowaniu w wykazie składników procentowej zawartości ,,mięsa wieprzowego" nie potwierdzonej na zgodność z obowiązującymi przepisami, z uwagi na fakt, iż producenci nie posiadali i nie przedłożyli wyników analiz laboratoryjnych surowców wykorzystanych do produkcji przedmiotowych wyrobów w zakresie zawartości tłuszczu, białka oraz kolagenu, które pozwoliłyby na określenie rzeczywistego składu wyrobu gotowego,

§     nie umieszczeniu w wykazie składników:

            - wielofosforanów - E 450 i E 451,

            - dekstrozy,

            - skrobi kukurydzianej modyfikowanej - E 1420,

            -  karagenu - E 407,

            - regulatora kwasowości –  E 331,

            - aromatu naturalnego,

            - białka zwierzęcego (pochodzenia wieprzowego),

            - przeciwutleniaczy E 262 i E 300,

            - mąki z gorczycy,

            - soli,

            - skrobi kukurydzianej,

            - maltodekstryny,

które w rzeczywistości zostały wykorzystane do produkcji kontrolowanych środków spożywczych i są nadal w nich obecne, nawet w zmienionej formie, szczególnie, że brak takiej informacji może wprowadzać konsumenta w błąd,

§     nie umieszczeniu w wykazie składników składnika alergennego, tj. mąki z gorczycy,

§     nie umieszczeniu w nazwie środka spożywczego opisu ,,wędzonka", ,,wieprzowa",

§     podaniu informacji o zastosowanym do produkcji składniku w sposób niezrozumiały, tj.  „mięso wp”,

§     umieszczeniu daty stanowiącej termin przydatności do spożycia w sposób zasłaniający wyrażenie poprzedzające ten termin, tj. ,należy spożyć do" oraz informacje dotyczące warunków przechowywania i składu produktu,

§     nie podaniu procentowej zawartości mięsa wieprzowego, tj. składnika, który jest istotny dla scharakteryzowania przedmiotowych środków spożywczych i odróżnienia ich od innych środków spożywczych, z którymi może być mylony ze względu na podobieństwo nazwy lub wyglądu.

 

 

Zastosowane sankcje:

§     wystosowano zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości do 2 kontrolowanych podmiotów,

§     wszczęto postępowania administracyjne na podstawie art.40a ust 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w sprawie nałożenia kary pieniężnej wobec 2 przedsiębiorców.

 

 

 

Wnioski:

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w II kwartale 2012 roku oraz obecnie, należy stwierdzić, iż w branży produkcji przetworów z mięsa czerwonego zauważa się wciąż utrzymującą poprawną jakość handlową wyrobów w zakresie cech organoleptycznych. Jednocześnie zaobserwować można utrzymującą się niewłaściwą jakość w zakresie oznakowania przetworów z mięsa czerwonego oraz pogarszającą się jakość w zakresie cech fizykochemicznych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż konsument ma prawo do posiadania rzetelnej informacji na temat oznakowania produktów oferowanych do sprzedaży, należy zwrócić szczególna uwagę, iż stwierdzone w trakcie przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości polegające na nie umieszczeniu w wykazie składników nazw składników w rzeczywistości wykorzystanych do ich produkcji oraz użyciu tańszego zastępnika mięsa, jakim jest skrobia, nie informując o tym fakcie potencjalnych odbiorców, co w rezultacie naruszało istotny interes konsumencki.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.