Kontrola planowa II kwartał 2009 r. - jakość handlowa makaronów PDF Drukuj Email


Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej makaronu w II kwartale 2009 r.

 

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej makaronu (GI–GNK–400–15/09),  ) w II kwartale 2009 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w zakresie jakości handlowej makaronów.

            Kontrolę przeprowadzono w 5 zakładach tj. 100 % podmiotów  prowadzących tego typu działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i znajdujących się w ewidencji WIJHARS.

 

 

Kontrolą objęto:

 

● w zakresie oceny organoleptycznej10 partii makaronu popularnego o łącznej masie 7 166,5 kg.

 

● w zakresie oznaczania parametrów fizykochemicznych10 partii makaronu popularnego

    o łącznej masie 7 166,5 kg.

 

 ● w zakresie znakowania makaronów  - 13 partii makaronu, o łącznej masie 9 235,4 kg

 

  ●w zakresie masy netto opakowań jednostkowych-  7 partii makaronu, o łącznej masie 1 853,0  kg

 

 

Wyniki kontroli:

           

  w zakresie oceny organoleptycznej – 1 partia makaronu popularnego w ilości 40,0 kg  nie odpowiadała jakości zadeklarowanej w normie zakładowej pod względem oceny organoleptycznej (tj. 10,0% ilości skontrolowanych partii i 0,56% skontrolowanej masy ) .

Nieprawidłowość dotyczyła  wyglądu przed ugotowaniem – stwierdzono liczne pęknięcia na powierzchni produktu i wyglądu po ugotowaniu gdzie  stwierdzono nie zachowany kształt w większości przypadków, w stosunku do zadeklarowanej przez producenta jakości w normie zakładowej.

 

w zakresie parametrów fizykochemicznychJeden  zakład produkcyjny , deklarował jakość swoich wyrobów na zgodność z Polską Normą, natomiast pozostali producenci objęci kontrolą posiadali opracowane własne normy zakładowe. W związku z powyższym  zakres analiz laboratoryjnych został dostosowany do cech deklarowanych  w tych  dokumentach.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek makaronów pobranych z w/w zakładów pod względem  parametrów fizykochemicznych wykazały , że poddany badaniom  makaron odpowiadał jakości deklarowanej przez producentów. W żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono produkcji  makaronu, którego głównym składnikiem jest mąka z pszenicy durum(makaron wyborowy) oraz którego podstawowym surowcem jest semolina.   Tylko  jeden zakład produkował makaron popularny z dodatkiem jaj

 

w zakresie znakowania – Wszystkie kontrolowane partie pod względem zamieszczenia informacji o nazwie makaronu, typie, rodzaju i formie oraz składzie, zawartości netto i terminie przydatności były oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi sprawy znakowania środków spożywczych. Producenci w oznakowaniu swoich wyrobów nie stosowali  nieuczciwych praktyk handlowych mających na celu zafałszowanie produktu przez podanie w oznakowaniu informacji niezgodnych z prawdą.

Na podstawie dokumentacji dotyczącej procesu produkcji makaronu ustalono, że informacje zamieszczone na etykiecie lub opakowaniu są spójne z informacjami wynikającymi z opracowanych receptur  w zakresie nazwy, składu, typu, rodzaju i formy.

 

w zakresie masy netto opakowań jednostkowych - Wszyscy producenci deklarowali fakt paczkowania. W związku z tym zawartość netto produktów sprawdzono według metody referencyjnej opisanej w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o towarach paczkowanych . Średnia masa netto opakowań jednostkowych przekraczała deklarowaną na opakowaniu masę 500 g. lub 250 g.. Nie stwierdzono  uchybień w procesie paczkowania.

 

Zastosowane sankcje:

  • została wydana jedna decyzja o karze pieniężnej (art. 40a ust 1 pkt 3) ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. nr 187, poz. 1577 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) z uwagi na niewłaściwą jakość w zakresie cech organoleptycznych w wysokości 500,0 zł.

       Przekazano również zalecenia pokontrolne.

 

  Wnioski

 

Przeprowadzone w III kw. 2008 roku kontrole w 5  zakładach produkujących makaron znajdujących się na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wykazały, że 40 % partii makaronu wprowadzanego do obrotu nie odpowiadało jakości deklarowanej  pod względem oceny organoleptycznej  i fizykochemicznej .Również w przypadku 4 partii makaronu na 10 poddanych ocenie kwestionowano  nieprawidłowe oznakowanie.

Porównując wyniki bieżącej kontroli z wynikami kontroli w 2008 r., należy stwierdzić, że nastąpiła wyraźna poprawa jakości handlowej o czym świadczy wskaźnik partii wadliwych pod względem oceny organoleptycznej, który z 40 % zmniejszył się do 10%.  Natomiast pod względem oznakowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wyniki przeprowadzonych kontroli  w  2009 roku    wskazują na wyraźną poprawę jakości produkowanych wyrobów i świadczą o skuteczności prowadzonych działań kontrolnych.

 
Odwiedziło nas 200217 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.