Kontrola planowa II kwartał 2009 r. - jakość handlowa artykułów mlecznych PDF Drukuj Email


Informacja zakresie przeprowadzonych kontroli

w zakresie jakości handlowej artykułów mlecznych – kontrola planowa

II kwartał 2009 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej artykułów mlecznych (GI-GNK-400-17/09) w II kwartale 2009 r.  WIJHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolą w zakresie jakości handlowej artykułów mlecznych.

W trakcie kontroli sprawdzono jakość handlową artykułów mlecznych na zgodność z deklaracją producenta i obowiązującymi przepisami w zakresie jakości handlowej.

Kontrole przeprowadzono  w 5 zakładach produkcyjnych co stanowi 33,3%  z ilości 15 zakładów prowadzących przetwórstwo mleka na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Łącznie  przeprowadzono 8 kontroli, w tym 3 kontrole powtórne w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

 

Kontrolą objęto:

 

  • w zakresie oceny organoleptycznej i fizykochemicznej  - 20 partii o łącznej masie 12,11t:

- tłuszcze mleczne: 7 partii o łącznej masie 6506,64 kg  (w tym 5 partii masła o masie

   4966,64 kg oraz 2 partie tłuszczu mlecznego do smarowania o masie 1540 kg),

- sery twarogowe: 2 partie o łącznej masie 630,4 kg,

- sery dojrzewające: 2 partie o łącznej masie 971 kg,

- sery topione: 4 partie o łącznej się 1451,3 kg,

- śmietana: 2 partie o łącznej masie 1001,2 kg,

- mleko: 2 partie o łącznej masie 1230 litrów,

- śmietanka: 1 partia o masie 320 litrów.

  • w zakresie znakowania – 20 partii ww. artykułów mlecznych

 

Wyniki kontroli:

 

  • Wymagań nie spełniało:

- w zakresie oceny organoleptycznej  2 partie tłuszczów mlecznych (w tym masła) o łącznej masie 1512 kg (tj. około 12% masy skontrolowanych partii).

Nieprawidłowości dotyczyły obecności kropli wolnej wody oraz wystąpienia tłuszczowego, nieczystego, jałowego smaku.

- w zakresie cech fizykochemicznych – 1 partia masła ekstra o masie 512 kg (tj. około 4% masy skontrolowanych partii).

Nieprawidłowość dotyczyła zawyżonej średniej zawartości tłuszczu w stosunku do zadeklarowanej przez producenta.

- w zakresie znakowania 2 partie artykułów mlecznych o łącznej masie 988 kg (około 8% masy skontrolowanych partii).

W oznakowaniu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- nieprawidłowe wyrażenie poprzedzające datę minimalnej trwałości,

- brak wyrażenia ,,składniki dodatkowe” poprzedzającego wykaz składników dodanych.

 

Zastosowane sankcje:

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie jakości handlowej artykułów mlecznych , Warmińsko Mazurski Wojewódzki Inspektor  JHARS w Olsztynie wydał:

- 2 decyzje nakazujące poddanie artykułów rolno-spożywczych określonym zabiegom, tj.

     zmianie oznakowania,

- 2 decyzje określające stopień i rodzaj wady artykułów rolno-spożywczych.

 

6.  Wnioski

 

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w I i II kwartale bieżącego roku w asortymencie tłuszczów mlecznych (w tym masła) nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zafałszowania tłuszczem obcym. Również w roku 2008 nie wykryto ww. nieprawidłowości, co może świadczyć o wystąpieniu tendencji poprawy w omawianej kwestii.

Jakość handlowa serów dojrzewających w zakresie cech fizykochemicznych i organoleptycznych została utrzymana na takim samym prawidłowym poziomie. Zarówno w toku obecnej kontroli jak i poprzedniej nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Porównanie wyników kontroli dotyczących mleka spożywczego pasteryzowanego z wynikami kontroli z roku ubiegłego potwierdza zachowanie właściwej jakości handlowej dla tej grupy asortymentowej.

Należy podkreślić, iż na terenie województwa warmińsko-mazurskiego pozostała znikoma liczba producentów wprowadzających do obrotu artykuły mleczne oznakowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami o jakości handlowej.

Występujące w uprzednich kontrolach nieprawidłowości dotyczące oznakowania wyrobów, cech fizykochemicznych, w tym stwierdzanie obecności tłuszczów obcych (zafałszowanie) obecnie nie miały miejsca.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.