Kontrola planowa II kwartał 2009 r. - znakowanie artykułów rolno-spożywczych PDF Drukuj Email


Informacja

z przeprowadzonych kontroli planowych

w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów

rolno-spożywczych– kontrola planowa II kwartał 2009 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych tj. fermentowanych napojów winiarskich, soków owocowych oraz napojów bezalkoholowych, w II kwartale 2009 roku Wojewódzki Inspektorat IJHAR-S w Olsztynie, sprawdził prawidłowość znakowania w/w wyrobów w zakresie zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi.

            Kontrolę przeprowadzono w 7 zakładach, w tym w 2 zakładach zajmujących się produkcją fermentowanych napojów winiarskich, 1 zakładzie produkującym soki owocowe    i napoje bezalkoholowe oraz w 4 jednostkach produkujących wyłącznie napoje bezalkoholowe, powyższe stanowiło 70% zakładów produkujących objęty kontrolą asortyment, prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko – mazurskiego znajdujących się w ewidencji WIJHAR-S.

 

Kontrolą objęto:

v  w zakresie oceny prawidłowości znakowania fermentowanych napojów winiarskich

       – 13 partii o łącznej objętości 68,54 hl, w tym:

- 6 partii napojów winopodobnych o łącznej objętości 43,01 hl,

- 7 partii miodów pitnych o łącznej objętości 25,53 hl.

v  w zakresie oceny prawidłowości znakowania soków owocowych – 6 partii o łącznej objętości 38,12 hl, w tym:

- 2 partie soku jednoskładnikowego o łącznej objętości 13,82 hl,

- 4 partie soku wieloowocowego o łącznej objętości 24,30 hl.

v  w zakresie oceny prawidłowości znakowania napojów bezalkoholowych 20 partii o łącznej objętości 1596,8 hl.

 

Wyniki kontroli:

- w zakresie oceny prawidłowości znakowania fermentowanych napojów winiarskich wymagań nie spełniały – 2 partie miodów pitnych (co stanowiło ok. 15% wszystkich skontrolowanych partii fermentowanych napojów winiarskich, natomiast ok. 29% partii miodów pitnych) o objętości 11,34 hl (tj. ok.16% skontrolowanych partii oraz ok. 44 % partii miodów pitnych). Nieprawidłowości dotyczyły, użycia w oznakowaniu w/w wyrobów określeń „półsłodki” oraz „półwytrawny”, co było niezgodne z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09.12.2004 r. w sprawie szczególnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych dla tych napojów, gdzie wyszczególniono, że określenia „półsłodki” oraz „półwytrawny” (określające zawartość cukrów redukujących po inwersji) są pojęciami charakterystycznymi dla pewnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich z wyłączeniem miodów pitnych. Ponadto, w myśl obowiązujących przepisów oznakowanie środka nie może wprowadzać konsumenta w błąd, w szczególności co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego rodzaju. W związku z powyższym, używanie pojęć „półsłodki” lub „półwytrawny” w stosunku do miodów pitnych wprowadza w błąd konsumenta , gdyż są to pojęcia charakterystyczne dla innego typu fermentowanych napojów winiarskich.

Nie stwierdzono natomiast oznakowania produktów, w sposób sugerujący, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi, posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność.

- w zakresie oceny prawidłowości znakowania soków owocowych – nie stwierdzono nieprawidłowości, informacje umieszczone na opakowaniach kontrolowanych wyrobów były zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach.

- w zakresie oceny prawidłowości znakowania napojów bezalkoholowych - nie odnotowano stosowania przez producentów nieuczciwych praktyk handlowych mających na celu zafałszowanie produktu poprzez podanie w oznakowaniu informacji niezgodnych z prawdą. Ponadto, w przypadku użycia na etykiecie produktu rysunku lub fotografii owocu przy zastosowaniu aromatów naturalnych, każdorazowo używano sformułowania „o smaku”. Jednakże, w jednym z zakładów, stwierdzono na stanie magazynowym, aromaty stosowne do produkcji napojów bezalkoholowych o przekroczonym terminie przydatności do spożycia, w związku z czym dokonano zabezpieczenia przeterminowanych dodatków.

- w celu sprawdzenia deklarowanej na opakowaniach ilości nominalnej wyrobów, w każdym z kontrolowanych zakładów wykonano kontrolny nalew, głównie metodą referencyjną niszczącą, tylko w kilku przypadkach wykorzystano metodę opracowaną przez Przedsiębiorcę. Badaniu poddano:

-  3 partie fermentowanych napojów winiarskich o łącznej objętości 23,69 hl – co stanowiło ok. 23% ilości ocenianych partii w zakresie oznakowania fermentowanych napojów winiarskich, natomiast ok. 35 % pojemności wyrobów podanych ocenie oznakowania.

-  1 partię soków owocowych o łącznej objętości 691,2 l – co stanowiło ok. 17 % ilości ocenianych partii w zakresie oznakowania soków owocowych, natomiast ok. 18 % pojemności soków podanych ocenie oznakowania.

-  15 partii napojów bezalkoholowych o łącznej objętości 387,68 hl – co stanowiło 75 % ilości ocenianych partii w zakresie oznakowania napojów bezalkoholowych, natomiast ok. 24 % pojemności wyrobów podanych ocenie oznakowania.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. Ilość nominalna produktów w opakowaniu była zgodna z ilością deklarowaną przez producentów w oznakowaniu.

 

Zastosowane sankcje:

- wszczęto z urzędu 1 postępowanie administracyjne w sprawie nakazu poddania artykułów rolno – spożywczych nie spełniających wymagań jakości handlowej (w zakresie oznakowania) określonym zabiegom tj. zmianie oznakowania;

- przesłano 1 zalecenia pokontrolne;

- przekazano 1 pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, informujące o zabezpieczeniu dodatków stosowanych do produkcji napojów posiadających przekroczony termin trwałości.

 

Wnioski:

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w roku 2008 i bieżącym należy stwierdzić, iż w zakresie znakowania wybranych artykułów tj. soków owocowych nastąpiła znaczna poprawa. W przypadku ww. asortymentu nieprawidłowości w zakresie oznakowania, stwierdzone w wyniku kontroli przeprowadzonej w ubiegłym roku, zostały usunięte.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku napojów bezalkoholowych, gdzie w wielu przypadkach stwierdzone podczas ostatnich kontroli nieprawidłowości zostały usunięte na skutek działań kontrolnych inspektoratu. W czasie kontroli prowadzonych w II kwartale   2009 r. z wyjątkiem znakowania dwóch partii fermentowanych napojów winiarskich nie wnoszono zastrzeżeń do oznakowania towarów objętych kontrolą co świadczy o skuteczności działań kontrolnych inspektoratu.

 
Odwiedziło nas 200217 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.