Kontrola planowa II kwartał 2009 r. - jakość handlowa wędlin z mięsa czerwonego PDF Drukuj Email


Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego w II kwartale 2009 r.

 

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego (GI-GNK-400-19/09) w II kwartale 2009 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w zakresie jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego. W trakcie kontroli sprawdzono jakość handlową kiełbas drobno rozdrobnionych, homogenizowanych i grillowych na zgodność z deklaracją producenta.

Oprócz w/w asortymentu kontrolą objęto również inne wędliny ze względu na ich ewentualne przeznaczenie na grilla, tj. kiełbasa myśliwska i kiełbasa stolnika (kiełbasy średnio rozdrobnione wędzone, parzone), a także elementy kulinarne mięsa wołowego.

            Kontrolę przeprowadzono w 6 spośród 29 zakładów przetwórstwa mięsnego, co stanowi 21% podmiotów prowadzących tego typu działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i znajdujących się w ewidencji WIJHARS.

 

 

Kontrolą objęto:

 

·      w zakresie oceny organoleptycznej – 20 partii wędlin z mięsa czerwonego o łącznej masie 24,631 t, w tym:

- kiełbasy drobno rozdrobnione: 2 partie – łączna masa partii 0,076 t,

- kiełbasy homogenizowane: 11 partii – łączna masa partii 24,202 t,

- kiełbasy grillowe: 5 partii – łączna masa partii 0,3 t,

- inne wędliny: 2 partie – łączna masa partii 0,053 t.

 

·      w zakresie oznaczania parametrów fizykochemicznych – 20 partii wędlin z mięsa czerwonego o łącznej masie 24,631 t, w tym:

- kiełbasy drobno rozdrobnione: 2 partie – łączna masa partii 0,076 t,

- kiełbasy homogenizowane: 11 partii – łączna masa partii 24,202 t,

- kiełbasy grillowe: 5 partii – łączna masa partii 0,3 t,

- inne wędliny: 2 partie – łączna masa partii 0,053 t.

 

·         w zakresie znakowania wędlin - 20 partii wędlin z mięsa czerwonego o łącznej masie 24,631 t.

·         w zakresie znakowania mięsa wołowego -  7 partii elementów kulinarnych z mięsa wołowego w 2 zakładach, o łącznej masie 0,885 t.

 

Wyniki kontroli:

 

            Wymagań nie spełniało:

  • w zakresie parametrów fizykochemicznych1 partia wędlin z mięsa czerwonego (tj. ok. 5% skontrolowanych partii) o masie 0,06 t (tj. ok. 0,2% skontrolowanych masy partii).

 

Nieprawidłowość dotyczyła kiełbasy średnio rozdrobnionej, wędzonej, parzonej. Badania laboratoryjne wykazały, że  zawartość białka była zaniżona w stosunku do wartości zadeklarowanej przez producenta. Wpływ tej nieprawidłowości na konsumenta to niższa zawartość wysokowartościowego białka zwierzęcego w produkcie, a co za tym idzie, niższa dostępność w danym wyrobie niezbędnych w żywieniu człowieka aminokwasów.   

W trakcie kontroli inspektorzy IJHARS porównali deklarowane przez producentów wymagania i parametry zawarte w Polskiej Normie PN-A-82007:1996 ”Przetwory mięsne. Wędliny”. Dla tego samego asortymentu stwierdzono, że producenci w większości przypadków deklarują te same wartości dla poszczególnych parametrów jak to zostało określone w Polskiej Normie. Dla 10 produktów deklaracje producentów były mniej zaostrzone w stosunku do wymagań Polskiej Normy, natomiast dla 4 wyrobów (kiełbasy homogenizowane) zaobserwowano bardziej rygorystyczne wymogi niż te zawarte w PN-A-82007:1996 ”Przetwory mięsne. Wędliny”.

 

  • w zakresie znakowania3 partie wędlin z mięsa czerwonego (tj. 15% skontrolowanych partii) o łącznej masie 0,126 t (tj. ok. 0,5% masy skontrolowanych partii).

 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

-  braku pełnych nazw technologicznych dozwolonych substancji dodatkowych,

- braku informacji o składnikach alergennych, a także braku informacji o występujących w wyrobach dozwolonych substancjach dodatkowych,

- wprowadzania konsumenta w błąd co do charakterystyki środków spożywczych, w tym ich składu i nazw.

 

 

Zastosowane sankcje:

  • została wydana decyzja ustalająca rodzaj i stopień wady kiełbasy średnio rozdrobnionej, wędzonej, parzonej nie odpowiadającej jakości handlowej z uwagi na zaniżoną zawartość białka w stosunku do wartości zadeklarowanej przez producenta oraz w późniejszym czasie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o karze pieniężnej,
  • zostanie wydana decyzja o karze pieniężnej (art. 40a ust 1 pkt 3) z racji niewłaściwego oznakowania 2 kiełbas średnio rozdrobnionych, wędzonych, parzonych,
  • zostanie wydana decyzja o karze pieniężnej (art. 40a ust 1 pkt 3) z uwagi na niewłaściwe oznakowanie kiełbasy homogenizowanej wędzonej parzonej.

 

Kontrolowanym przekazano zalecenia pokontrolne.

 

           

  Wnioski

 

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w roku 2008 oraz obecnie, należy stwierdzić, iż  w branży produkcji przetworów z mięsa czerwonego zauważa się wciąż utrzymującą poprawną jakość handlową wyrobów. W porównaniu z rokiem ubiegłym, zaobserwowano pogorszenie jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego jedynie w zakresie cech fizykochemicznych, gdzie nieprawidłowość wystąpiła tylko w przypadku jednej partii stanowiącej 5 % wszystkich badanych próbek. Ponadto stwierdzono nieprawidłowości oznakowania 3 partii przetworów z mięsa czerwonego stanowiących 15 % pobranych próbek, jednak w porównaniu z poprzednim kwartałem, w którym przeprowadzono kontrolę jakości handlowej tych wyrobów, zauważa się znaczną poprawę – w IV kwartale 2008 roku kwestionowano oznakowanie aż 8 partii wędlin, co stanowiło 34 % badanych wówczas próbek.

Powyższe wnioski świadczą o skuteczności działań kontrolnych i pozytywnych efektach w zakresie poprawy jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego.

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.