Kontrola planowa II kwartał 2009 r. - jakość handlowa owoców i warzyw PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw w II kwartale 2009 r.

 

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw    (GI-GNK-400-13/09),   w II kwartale 2009 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw. W trakcie kontroli sprawdzono jakość handlową oferowanych przez jednostki handlowe wybranych gatunków owoców i warzyw.

Kontrolę przeprowadzono w 6 spośród 76 punktów sprzedaży owoców i warzyw , co stanowi 7,9% podmiotów prowadzących tego typu działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i znajdujących się w ewidencji WIJHARS.

           

 

Kontrolą objęto:

 

● w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w zakresie zgodności z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniach Komisji ( WE ) dla poszczególnych  owoców i warzyw 27  partii świeżych owoców i warzyw  o łącznej masie 649,7  kg. w tym :

a)      sałata – 6 partii (123,7 kg)-kraj pochodzenia Polska oraz 2 partie (22,5 kg) kraj pochodzenia Hiszpania

b)      ogórki – 6 partii (207 kg) kraj pochodzenia Polska oraz 3 partie (140 kg) kraj pochodzenia Holandia ,

c)      pieczarki – 6 partii  / 80,5 kg /, kraj pochodzenia Polska,

d)      szparagi – 2 partie (7,5 kg) kraj pochodzenia Polska,

e)       truskawki - 2 partie (68,5 kg) kraj pochodzenia Hiszpania,

 

● w zakresie  prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw na zgodność                           z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach Komisji (WE) dla poszczególnych owoców         i warzyw oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1580/2007 - 18 partii owoców i warzyw sprzedawanych luzem o  masie 463,7 kg  oraz 11 partii owoców i warzyw w opakowaniach detalicznych o masie łącznej 208,5 kg

 

Wyniki kontroli:

           

  w zakresie zgodności z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniach Komisji ( WE ) dla poszczególnych  owoców i warzyw w zakresie jakości handlowej  W kontrolowanych jednostkach nie stwierdzono świeżych warzyw i owoców w klasie ekstra. Nie stwierdzono również w ofercie handlowej ww. podmiotów cykorii.

 Ogółem w klasie I deklarowano 22 partie - /81,5 % poddanych ocenie partii /, w tym 16 partii warzyw   i owoców pochodzenia krajowego o łącznej masie 365,2 kg,  co stanowi  62,2 % ilości objętej kontrolą w klasie I oraz 6 partii pochodzących z państw  UE o masie 221,7 kg, co stanowi   37,8 % ilości objętej kontrolą w klasie I.

W klasie II deklarowano 5 partii /18,5 % poddanych ocenie partii /, o łącznej masie 62,8 kg  co stanowi 9,7 %  wszystkich owoców i warzyw poddanych kontroli. W tym 4 partie warzyw                i owoców pochodzenia krajowego o łącznej masie 53,5 kg,  co stanowi   89,2 % ilości objętej kontrolą w klasie II oraz 1 partię pochodzącą z państw  UE o masie 9,3 kg, co stanowi 14,8 % ilości objętej kontrolą w klasie II..

Kontrolowane partie owoców i warzyw  spełniały wymagania minimalne określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007: były czyste, zdrowe bez oznak zepsucia, wolne od szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, obcych zapachów oraz wolne od zanieczyszczeń i  nieuszkodzone    

 Oceniane partie spełniały wymagania określone dla deklarowanej I i II klasy jakości, posiadały cechy charakterystyczne  dla danej odmiany.  W toku przeprowadzonych kontroli nie wniesiono  uwag odnośnie prawidłowości sortowania, w zakresie długości, średnicy lub gramatury poszczególnych gatunków produktów. Kontrolowane partie owoców i warzyw spełniały wymagania minimalne deklarowanych klas w odniesieniu do rozporządzeń Komisji (WE) dla poszczególnych owoców i warzyw. Podczas oceny nie stwierdzono partii w której by została przekroczona tolerancja w zakresie jakości i wielkości wynosząca dla klasy  I i II 10 %. Najwyższy wskaźnik 8,1%  owoców  nie spełniających wymogów dotyczących sortowania wg wielkości deklarowanej I klasy (Rozporządzenia Komisji (WE)  nr 1667/88 ustanawiającym normy jakości dla ogórków)  stwierdzono w partii ogórków o masie 60,0 kg., kraj pochodzenia Polska, oferowanych przez kontrolowany  Market.

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pakowania i prezentacji       kontrolowanych partii świeżych owoców i warzyw. Owoce i warzywa były pakowane                               w opakowania zabezpieczające je przed uszkodzeniami.  Opakowania były czyste  i dobrej jakości.

Kontrolowane partie spełniały  również wymagania pod względem jednolitości. Owoce i warzywa były jednolite pod względem stopnia dojrzałości barwy, kształtu, odmiany i pochodzenia.

 

 

w zakresie znakowaniaW zakresie prawidłowości znakowania  świeżych owoców i warzyw nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolowane partie świeżych owoców i warzyw spełniały wymagania wynikające ze wspólnotowych norm handlowych obowiązujących  w krajach  Unii Europejskiej dotyczące oznakowania opakowań.

           Oznakowanie owoców i warzyw zawierało wszystkie niezbędne informacje, zarówno w przypadku oferowania ich do sprzedaży w opakowaniach detalicznych jak i luzem (skrzynki, worki raszlowe). W przypadku znakowania produktów  sprzedawanych luzem umieszczone były każdorazowo informacje dotyczące odmiany, klasy jakości i kraju pochodzenia  produktu oraz niejednokrotnie dotyczące nazwy  produktu (odmiany owoców, cebula, marchew )mimo, że nie była  ona wymagana. Przeznaczone do sprzedaży owoce i warzywa były oznakowane w sposób czytelny       i trwały, w widocznym miejscu dla konsumenta.

            Opakowania detaliczne posiadały informacje o przedziale wielkości oferowanych do sprzedaży produktów.

Sankcje:

 

Sankcji nie stosowano – brak podstaw. 

 

Wnioski

 

Jakość handlowa wytypowanych gatunków owoców i warzyw oferowanych przez markety uległa zdecydowanej poprawie. Świadczy o tym znacznie wyższy niż w poprzednich okresach kontrolnych wskaźnik owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży w I klasie jakości .

Brak stwierdzonych nieprawidłowości zarówno w jakości jak  i oznakowaniu produktów świadczy  o  stawianych  przez markety wysokich  wymaganiach wobec producentów – dostawców krajowych jak i zagranicznych. Markety posiadają swoje centra dystrybucyjne, które przy dostawach przez producentów dużych partii owoców i warzyw  mają większą możliwość egzekwowania jakości zgodnej   z wymogami unijnych rozporządzeń.

Pomimo braku stwierdzonych nieprawidłowości, z uwagi na dużą liczbę podmiotów prowadzących obrót owocami i warzywami zlokalizowanych na terenie woj. warmińsko mazurskiego istnieje nadal potrzeba kontroli tego sektora.


 
Odwiedziło nas 154977 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
22 lutego 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Imieniny: Marty Malgorzaty

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.