Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie w I kwartale 2018 r. PDF Drukuj Email
 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2018 roku przeprowadził ogółem 205 czynności kontrolnych, w tym:

· 106 czynności kontrolnych na rynku krajowym,

· 99 czynności kontrolnych w obrocie z zagranicą.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym - planowe i doraźne

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2018 roku przeprowadził kontrole w 42 podmiotach, próby pobrano w 28 podmiotach, dokonując oceny jakości handlowej 49 partii artykułów rolno spożywczych, w tym:

-       8 partii mięsa

-       12 partii przetworów mięsnych

-       9 partii przetworów owocowo warzywnych

-       1 partii tłuszczów do smarowania

-       9 partii wyrobów cukierniczych

-       10 partii przetworów zbożowych.

 

Wspomniane kontrole miały na celu sprawdzenie czy art. rolno-spożywcze spełniają wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W toku kontroli dokonano oceny parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych oraz sprawdzono prawidłowość znakowania wytypowanych artykułów rolno-spożywczych.

Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w przypadku 3 partii przetworów mięsnych (zawyżona zawartość soli, zawyżona zawartość tłuszczu, zaniżona masa netto produktu), 2 partii wyrobów cukierniczych (zaniżona zawartość rdzenia, zaniżona zawartość suchej masy produktu), 1 partii przetworów zbożowych (zbyt duża granulacja mąki) oraz 1 partii przetworów owocowo-warzywnych (zaniżona kwasowość ogólną w przeliczeniu na kwas octowy w stosunku do deklaracji producenta). Przeprowadzone w I kwartale 2018 r. kontrole nie ujawniły nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych.

W I kwartale 2018 r. zakwestionowano oznakowanie 11 poddanych kontroli partii. Oznakowanie kontrolowanych produktów kwestionowano między innymi ze względu na użycie nazwy nieadekwatnej do rzeczywistego składu i właściwości produktu (np. nie umieszczono w nazwie produktu elementu odnoszącego się do nazwy składnika nadającego specyficzny smak i charakter produktowi tj. smak gumy balonowej), umieszczenie w oznakowaniu informacje o wykorzystaniu do produkcji przetworu mięsnego niedozwolonej substancji dodatkowej (benzoesanu sodu), a także podanie w wykazie składników nazw składników nie wykorzystanych podczas produkcji. Oznakowanie produktów kwestionowano również za nie zachowanie właściwej kolejności składników użytych do wytworzenia środka spożywczego, które to powinny zostać wymienione w kolejności malejącej, rozpoczynając od tego którego jest najwięcej, a kończąc na tym, którego jest najmniej, brak informacji dotyczącej warunków przechowywania produktu. Jakość handlową artykułów rolno-spożywczych zakwestionowano również z uwagi na podanie w oznakowaniu nieprawdziwych informacji odnoszących się do masy netto produktu, zawartości soli w produkcie czy też ilości składników istotnych do scharakteryzowania danego środka spożywczego i odróżnienia go od innych podobnych na rynku (np. czekolady, śliwek kandyzowanych). Informacje zawarte w oznakowaniu art. rolno-spożywczych wprowadzały konsumenta w błąd przez bezpodstawne umieszczenie na etykiecie świeżego mięsa deklaracji producenta „Kraj pochodzenia Pl” wskazującej na to, że mięso uzyskano ze zwierząt urodzonych, chowanych i poddanych ubojowi w Polsce, podczas gdy mięso uzyskano ze zwierząt urodzonych w Niemczech czy też informacji „Tak naturalny, tak smaczny” w odniesieniu do wyrobu do produkcji, którego użyto składników, w tym dodatków do żywności tj. pektyn, kwasu cytrynowego, gumy guar, cytrynianu trisodowego oraz aromatu stanowiących produkty przemysłu chemicznego lub otrzymywanych w wyniku procesów chemicznych.

 

Kontrole na wniosek

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

W I kwartale 2018 roku Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie dodatkowo przeprowadził na rynku krajowym 34 kontroli na wniosek podmiotów zainteresowanych. Wspomniane kontrole przeprowadzono w związku z wpłynięciem wniosków o dokonanie oceny jakości handlowej świeżych owoców i warzyw wycofywanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji. W wyniku przeprowadzonych kontroli dokonano oceny jakości handlowej 33 partii jabłek o łącznej masie 98 325 kg stwierdzając, że wszystkie oceniane partie spełniają wymagania szczegółowej normy handlowej UE dla jabłek klasy II.

 

Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

Kontrolą jakości handlowej art. rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich objęto 144 parte art. rolno-spożywczych o łącznej masie 1 829 827,0 kg i 3 951,0 l w tym: 91 partii przetworów owocowo-warzywnych, 47 partii przetworów rybnych oraz 6 partii wyrobów winiarskich. Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości w zakresie oznakowania 1 partii przetworów rybnych tj. nieprawdziwe podanie informacji odnoszącej się do masy netto ryby bez glazury, w wyniku czego wydano decyzję administracyjną zakazującą wprowadzenia do obroty przedmiotowego artykułu rolno-spożywczych.

 

Realizacja pozostałych czynności kontrolnych

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi nadzór nad klasyfikacją poubojową tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. W I kwartale 2018 roku nadzorem objęto 7 ubojni wieprzowiny i 3 ubojnie wołowiny. W ramach prowadzonego nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 16 kontroli, natomiast w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny przeprowadzono 3 kontroli nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Ponadto dokonano jednej kontroli w zakresie wprowadzenia do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy nie stwierdzając nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Sankcje:

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami Organ: 

Ø  wydał 5 decyzji administracyjnych nakazujących zmianę oznakowania artykułu rolno-spożywczego,

Ø  wydał 5 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego

Ø  wydał 1 decyzję administracyjne nakładające karę pieniężną,

Ø  nałożył 3 grzywny w drodze mandatu karnego (za brak zgłoszenia Wojewódzkiemu Inspektorowi prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi, za wprowadzanie do obrotu towarów paczkowanych, których ilość rzeczywista nie odpowiada ilości nominalnej podanej na opakowaniu jednostkowym).

 
Odwiedziło nas 191770 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
21 stycznia 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Agnieszki Jaroslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.