Kontrola planowa III kwartał 2009 r. - jakość handlowa owoców i warzyw PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw w III kwartale 2009 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw  (GI-GNK-403-10/09),   w III kwartale 2009 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw. W trakcie kontroli ocenie poddano oferowane przez jednostki handlowe wybrane gatunki świeżych owoców i warzyw tj. brzoskwinie, gruszki, pomidory, paprykę, arbuzy, śliwki, wiśnie, kapustę i cukinię ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości oraz znakowania. Ponadto kontrolowane partie pomidorów poddano również badaniom na  obecność modyfikacji genetycznych.

Kontrolę przeprowadzono w 6 spośród 76 punktów sprzedaży owoców i warzyw, co stanowi 7,9% podmiotów prowadzących tego typu działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i znajdujących się w ewidencji WIJHARS.

           

Kontrolą objęto:

w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych  określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1221/2008 dla poszczególnych  gatunków owoców i warzyw 26  partii świeżych owoców i warzyw pochodzenia krajowego oraz pochodzących z państw UE i krajów trzecich     o łącznej masie 2 084,5  kg. w tym : brzoskwinie, gruszki, pomidory, papryka.

W kontrolowanych jednostkach nie stwierdzono świeżych warzyw i owoców w klasie ekstra. 

 

w zakresie zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1221/2008. - 16 partii świeżych owoców i warzyw pochodzenia krajowego oraz pochodzących  z państw UE o łącznej masie 1801,2 kg, w tym: arbuzy, śliwki, wiśnie, kapusta i cukinia.

 

● w zakresie prawidłowości znakowania poddano 42 partie świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 3885,7 kg  (w tym 32 partie oferowane do sprzedaży luzem oraz 10 partii w opakowaniach jednostkowych).

 

Wyniki kontroli:

  w zakresie zgodności z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Komisji ( WE ) dla poszczególnych  gatunków owoców i warzyw w zakresie jakości handlowej  Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w powyższym zakresie.

 

● w zakresie prawidłowości znakowania

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w czterech punktach sprzedaży targowiskowej świeżych owoców i warzyw.

Wymagań odnośnie znakowania nie spełniało 13 partii wystawionych na sprzedaż luzem  o łącznej masie 205,2 kg, Kontrolowane partie  owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu detalicznego nie posiadały  szczegółowych informacji dotyczących kraju pochodzenia oraz klasy jakości produktu, które winny być czytelne, usytuowane w widocznym miejscu  w pobliżu produktu, w sposób pozwalający uniknąć wprowadzenia konsumenta w błąd.

Kontrola obecności GMO w pomidorach.                                                                                                          
W celu zbadania pomidorów na obecność organizmów zmodyfikowanych genetycznie pobrano do badań laboratoryjnych próbki  6 partii o łącznej masie 1220 kg. Przeprowadzone badania laboratoryjne w żadnej z kontrolowanych próbek pomidorów nie wykazały obecności GMO.

 

Sankcje.

W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości, Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydał w trakcie trwania kontroli 13 decyzji administracyjnych mających na celu poddanie określonym zabiegom – tj. zmiany oznakowania  13 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 205,2 kg i  wartości 831,90 zł.

W związku ze stwierdzonym faktem wprowadzania do obrotu owoców   i warzyw, których oznakowanie nie było zgodne z obowiązującymi przepisami, pięciu  przedsiębiorców ukarano grzywną na drodze mandatu karnego w łącznej wysokości 500 zł.

Wszystkim pięciu przedsiębiorcom, u których stwierdzono nieprawidłowości przekazano zalecenia pokontrolne z wezwaniem do ich usunięcia

 

Wnioski

Jakość handlowa poddanych ocenie w III kwartale 2009 r. wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży targowiskowej i hurtowej w zakresie wymagań minimalnych, wymagań zadeklarowanej klasy jakości, wielkości i prezentacji nie budziła zastrzeżeń.

Nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli dotyczyły przede wszystkim znakowania artykułów.  Kontrolowane partie były oznakowane w sposób niekompletny. Na tabliczkach umieszczonych  w pobliżu świeżych owoców i warzyw oferowanych do sprzedaży luzem brakowało informacji dotyczących kraju pochodzenia  oraz klasy jakości produktu.  Pozytywnym efektem kontroli było jej działanie prewencyjne tzn. właściciele niekontrolowanych  stoisk  targowiskowych uzupełnili na bieżąco oznakowanie.

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.