Kontrola planowa III kwartał 2009 r. - jakość handlowa przetworów rybnych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych w III kwartale 2009 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych (GI-GNK-403-5/09) w III kwartale 2009 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził na terenie województwa warmińsko-mazurskiego kontrolę w 5 zakładach przetwórstwa rybnego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej ryb wędzonych i solonych na zgodność z  przepisami o jakości handlowej i deklaracjami jakościowymi producenta.
 

Kontrolą objęto:

 

·      w zakresie oceny organoleptycznej – 15 partii ryb wędzonych na gorąco o łącznej masie 172,47 kg,

·         w zakresie oznaczania parametrów fizykochemicznych – tj. oznaczenia zawartości soli kuchennej –  6 partii ryb wędzonych na gorąco o łącznej masie 55,47 kg,

·         w zakresie znakowania – 15 partii ryb wędzonych na gorąco o łącznej masie 172,47 kg

Badaniom poddano następujące gatunki ryb: sieję, sielawę, pstrąga, pstrąga tęczowego, jesiotra syberyjskiego, węgorza.

 
Wyniki kontroli:
 

Analizy laboratoryjne wykazały, że  poddane badaniom ryby wędzone spełniały wymagania jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych w stosunku do wymagań zawartych w przepisach o jakości handlowej i zadeklarowanych przez producentów w dokumentach zakładowych.

 Nie stwierdzono także nieprawidłowości jakości handlowej w zakresie oznakowania wyrobów.

W wyniku kontroli dokumentacji stwierdzono, że jeden podmiot gospodarczy nie dokonał zgłoszenia do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie, podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187 poz. 1577 ze. zm.). W związku powyższym osobę winną popełnienia czynu wykroczenia z art. 40 ust 1 pkt. 5 w/w ustawy  ukarano grzywną w drodze mandatu karnego. Nieprawidłowość ta została usunięta w trakcie trwania kontroli.

 
 Wnioski
 

Porównując wyniki bieżących kontroli zrealizowanych w III kwartale 2009 r. w stosunku do przeprowadzonych w IV kwartale 2008 r., należy stwierdzić, że jakość handlowa ryb wędzonych uległa poprawie.

Brak nieprawidłowości stwierdzonych w ramach realizacji planowej kontroli jakości handlowej przetworów rybnych w III kwartale br., świadczy o wzroście świadomości przedsiębiorców w zakresie znajomości przepisów prawa, właściwie prowadzonym nadzorze nad procesami produkcji oraz skuteczności działań WIJHARS w Olsztynie, przynoszących pozytywne efekty w zakresie poprawy jakości handlowej przetworów rybnych

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.