Kontrola planowa III kwartał 2009 r. - jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości   handlowej wyrobów garmażeryjnych w III kwartale 2009 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych (GI-GNK-403-04/09) w III kwartale 2009 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w 3 zakładach przetwórstwa garmażeryjnego znajdujących się na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w szczególności pierogów i gotowych drugich dań na zgodność z  przepisami o jakości handlowej i deklaracjami jakościowymi producenta.

 

Kontrolą objęto:

 

·      w zakresie oceny organoleptycznej i fizykochemicznej – 9 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 327,35 kg, w tym:

- pierogi (z truskawkami, ruskie, wyborne z serem)- 3 partie o łącznej masie 146 kg

-drugie dania (naleśniki z jagodami, placki ziemniaczane, manty sułtańskie mrożone i mrożone pielmieni z mięsem wieprzowym, kluski śląskie ) -6 partii o łącznej  masie partii 146 kg,

·         w zakresie znakowania – 9 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie: 327,35 kg ( dot. partii produktów poddanych ocenie organoleptycznej i analizom fizykochemicznym),

·         w zakresie zgodności deklarowanej masy nominalnej z masą rzeczywistą -  6 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 140,85 kg /Placki ziemniaczane, Kluski Śląskie, Pierogi wyborne z serem, Manty sułtańskie mrożone, Manty mrożone, Pielmieni z mięsem wieprzowym mrożone/.

 
Wyniki kontroli:
.

 W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wszystkie badane partie wyrobów garmażeryjnych wykazują zgodność deklarowanej w oznakowaniu masy nominalnej z masą rzeczywistą.

 
Wymagań jakości handlowej nie spełniały:
 
  • w zakresie parametrów fizycznych - 1 partia pierogów ruskich mrożonych (11,1%  skontrolowanych partii) o masie 62 kg (18,93% skontrolowanej masy):

- z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego (10 % sztuk) poziomu zawartości pierogów rozklejonych, popękanych z wyciekiem nadzienia, w stosunku do wymagań zadeklarowanych przez producenta.

  • w zakresie cech organoleptycznych- 2 partie pierogów mrożonych /z truskawkami i ruskie/ (22,2% skontrolowanych partii) o łącznej masie 149,5 kg (45,6% skontrolowanej masy):

- z uwagi na niezachowany kształt pierogów, w stosunku do wymagań zadeklarowanych przez producenta.

  • w zakresie znakowania -6 partii wyrobów garmażeryjnych (66,6% skontrolowanych partii) o łącznej masie 232,5 kg ( 71, % skontrolowanej masy), / Manty sułtańskie mrożone, Manty mrożone, Pielmieni z mięsem wieprzowym mrożone, mrożone pierogi  ruskie i z truskawkami, mrożone naleśniki z jagodami/.
 

Nieprawidłowości  znakowania dotyczyły:

 

- podano niewłaściwy proces technologiczny zastosowany w produkcji jest „mrożone” winno być „głęboko mrożone”

             - nie podano informacji o procentowej zawartości składnika będącego charakterystycznym składnikiem tego środka spożywczego oraz pozwalającym go odróżnić od innych podobnych środków spożywczych

   - nie podano informacji o procentowej zawartości składnika występującego w nazwie środka spożywczego

             - nie podano informacji „nie zamrażać powtórnie” ani też innego podobnego określenia

 - podano niewłaściwe wyrażenie poprzedzające datę minimalnej trwałości, jest „należy spożyć       przed” winno być „najlepiej spożyć przed”            

      - nie podano nazwiska w danych identyfikacyjnych producenta

      - brak umieszczenia w wykazie składników wody użytej do produkcji środka spożywczego i nadal w nim obecnej, nawet w zmienionej formie

      - brak zachowania, malejącego według masy, porządku składników wymienionych w wykazie

 
Sankcje
 

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami zastosowano następujące sankcje:

       - wydano 2 decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu dwóch partii wyrobów garmażeryjnych, które nie  spełniały wymogów jakości handlowej określonych w przepisach o jakości handlowej i zadeklarowanych przez producenta. Przy czym jedna decyzja dotyczyła środka spożywczego zafałszowanego z uwagi na wprowadzone zmiany w oznakowaniu polegające na nie umieszczeniu w wykazie składników- wody użytej do produkcji środka spożywczego i nadal w nim obecnej, nawet w zmienionej formie .

      -  wydano 6 decyzji nakazujących poddanie  sześciu partii wyrobów garmażeryjnych  zabiegom zmiany oznakowania

Ponadto WIJHARS w Olsztynie wszczął jedno postępowanie administracyjne i przekazał dwóm podmiotom gospodarczym zalecenia pokontrolne.

 
 Wnioski
 

          Porównując obecne wyniki kontroli wyrobów garmażeryjnych z wynikami uprzednio przeprowadzonych w ramach kontroli doraźnych w I kw roku 2007, należy stwierdzić, iż w branży garmażeryjnej, pomimo wciąż dalece niesatysfakcjonującej jakości handlowej wyrobów, zauważa się poprawę w zakresie prawidłowości znakowania, tj. spadek z 93 % nieprawidłowo oznakowanych partii w roku 2007 do 67 % w roku bieżącym, co świadczy o skuteczności działań kontrolnych. Tym niemniej z uwagi na fakt stwierdzenia nadal występujących znacznych uchybień jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych zarówno w zakresie oznakowania, jak i cech organoleptycznych i fizykochemicznych zachodzi uzasadniona potrzeba częstszych kontroli w celu zapewnienia właściwej jakość handlowej tego typu asortymentu.

 
 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.