Kontrola planowa IV kwartał 2009 r. - jakość handlowa jaj PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie prawidłowości znakowania jaj w IV kwartale 2009 r.

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie prawidłowości znakowania jaj (GI-BKJ-403-21/09) w IV kwartale 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w dwóch znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zakładach pakowania jaj.

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania: jaj, opakowań jednostkowych i transportowych w zakresie zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kontrolą objęto:

- w zakresie znakowania jaj: 5 partii jaj klasy A o łącznej wielkości 26520 sztuk,

- w zakresie znakowania opakowań jednostkowych: 3 partie jaj klasy A o łącznej wielkości 9990 sztuk,

- w zakresie znakowania opakowań transportowych: 3 partie jaj klasy A o łącznej wielkości 25170 sztuk,

- prawidłowość pakowania jaj,

- wyposażenie zakładów pakowania jaj,

- dokumentację prowadzoną przez zakłady pakowania jaj.

 

Wyniki kontroli:

- wymagań w zakresie prawidłowości klasyfikacji wagowej jaj nie spełniała 1 partia jaj klasy A, klasa wagowa S o wielkości 9000 sztuk, co stanowi 34% skontrolowanych ilości jaj.

W wyniku oceny stwierdzono, że przedmiotowa partia jaj nie spełnia wymagań jakości handlowej  zadeklarowanej masy, odpowiadającej klasie „S” oraz wymogów przepisu art. 4 ust 1 lit b Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. UE L z dnia 24 czerwca 2008 r.) z uwagi na stwierdzoną zawyżoną masę jaj.

W zakwestionowanej partii 49% procent poddanych klasyfikacji wagowej jaj miało masę w przedziale 53-56g, a więc właściwą dla klasy wagowej M (53-63g).

 

Zastosowane sankcje:

- wydano zalecenia pokontrolne

- w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie klasyfikacji wagowej producent dokonał zmiany oznakowania przedmiotowej partii z klasy wagowej ,,S” na ,,Jaja różnej wielkości” oraz w trakcie kontroli dokonał poprawy znakowania zakwestionowanej partii jaj. W związku z powyższym brak było możliwości wydania decyzji z art. 29 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

- biorąc pod uwagę charakter nieprawidłowości oraz sytuację, w której producent dokonuje ewentualnej sprzedaży zakwestionowanej partii o wyższej masie w stosunku do zadeklarowanej, należy stwierdzić, iż nie uzyskałby on realnej korzyści majątkowej. Tym samym nie zostałby naruszony interes konsumencki. W związku z powyższym Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie odstąpił od wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Wnioski

 

Przeprowadzone kontrole w zakładach pakowania jaj znajdujących się  na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wykazały, że procesy technologiczne znakowania jaj, ich opakowań oraz prowadzenie klasyfikacji jakościowej są wykonywane prawidłowo.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie klasyfikacji wagowej dowodzą, iż zakłady pakowania jaj winny podlegać stałej kontroli odpowiednich służb.

 
Odwiedziło nas 162128 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 84 gości 
22 maja 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Heleny Wieslawy

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.