Kontrola planowa IV kwartał 2009 r. - jakość handlowa wyrobów spirytusowych PDF Drukuj Email


Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej napojów spirytusowych  w IV kwartale 2009 r.

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej napojów spirytusowych (GI-BKJ-403-22/09) w IV kwartale 2009 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę  w 2 z pośród 3 producentów  prowadzących tego typu działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wódki, ze szczególnym uwzględnieniem pochodzenia surowca..

W trakcie kontroli zwrócono szczególną uwagę na:

- jakość handlową napojów spirytusowych w zakresie zgodności z przepisami o jakości handlowej i dodatkowymi deklaracjami   producentów oraz  prawidłowość znakowania opakowań,

- dokumentację potwierdzającą pochodzenie surowca użytego do produkcji wódki.

 

Kontrolą objęto:

* w zakresie deklarowanych parametrów organoleptycznych i fizykochemicznych - 4 partie wódki o łącznej objętości 1 545,3 litra,

* w zakresie prawidłowości oznakowania - 8 partii napojów spirytusowych o łącznej objętości 2469,3 litrów w tym:

- 4 asortymenty wódki: 1 545,3 litra,

- 4 asortymenty likierów: 924,0 litra

 

Wyniki kontroli:

Deklarowane przez producentów wymagania jakościowe  w zakresie cech fizykochemicznych nie spełniały 2 partie /50% badanych / o łącznej objętości 940,8 litrów /60,5% objętości objętej kontrolą /. Stwierdzona negatywna ocena dotyczyła 2 podmiotów i w obu przypadkach,  dotyczyła przekroczonej, w stosunku do deklaracji jakościowych,  zawartości pozostałości suchej masy po odparowaniu.

Do produkcji wyrobów stosowano surowiec pozyskany od producentów krajowych.

 

W zakresie prawidłowości oznakowania.

Kontrola prawidłowości znakowania napojów spirytusowych na zgodność z obowiązującymi przepisami nie wykazała nieprawidłowości.

 

Zastosowane sankcje:

-  kontrolowanym zakładom przekazano zalecenia pokontrolne w których zobowiązano  do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

-  wydano decyzję zakazującą wprowadzenie  do  obrotu  partii   nie  spełniającej  wymogów  jakości  handlowej  w  zakresie  cech  fizykochemicznych

- wydano decyzję o nałożeniu  kary  pieniężnej  za  wprowadzenie  do  obrotu artykułu spożywczego nie spełniającego wymagań jakości handlowej,

- wszczęto na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o cenach postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia stopnia  wady  partii wódki nie spełniającej  wymagań jakości handlowej i wymagań dodatkowych zadeklarowanych  przez  producenta w oznakowaniu

-  wszczęto postępowanie na podstawie  art. 40 a ust. 4  pkt  3  ustawy o jakości handlowej     artykułów rolno- spożywczych  w   sprawie  nałożenia  kary  pieniężnej  za  wprowadzenie  do  obrotu artykułu spożywczego nie spełniającego wymagań jakości handlowej.

 

Wnioski

Jakość handlowa skontrolowanych w IV kwartale br. napojów  spirytusowych w odniesieniu do wyników kontroli przeprowadzonych w 2007 r.  uległa pogorszeniu z uwagi na  stwierdzone w dwóch partiach na cztery poddane badaniom laboratoryjnym  przekroczenie w wódkach parametru „ suchej pozostałości po odparowaniu”.

Przekroczenie parametru „suchej pozostałości po  odparowaniu”, uwzględniając jakość użytego do produkcji surowca,   jak wynika z ustaleń kontroli spowodowane zostało zanieczyszczeniem  produkowanych wódek pozostałościami w liniach produkcyjnych po wcześniejszej produkowanych wyrobach spirytusowych (likierach). Należy zaznaczyć, ze przekroczenie zawartości „suchej pozostałości po odparowaniu” stwierdzono w kontrolowanych podmiotach po raz  pierwszy.  W czasie bieżącej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobów spirytusowych, co świadczy o wyraźnej poprawie w odniesieniu do wyników kontroli w 2007 r.          

 
Odwiedziło nas 200217 internautów
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
25 marca 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Imieniny: Marioli Wienczyslawa

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.