Kontrola planowa IV kwartał 2009 r. - jakość handlowa wędlin z mięsa czerwonego PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego w IV kwartale 2009 r.

 

 

Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego (GI-BKJ-403-17/09) w IV kwartale 2009 roku Wojewódzki Inspektorat JHARS w Olsztynie przeprowadził kontrolę w 5 spośród 29 zakładów przetwórstwa mięsnego, co stanowi 17,2% podmiotów prowadzących tego typu działalność produkcyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego, w tym także wędlin posiadających znak „Poznaj Dobrą Żywność”, na zgodność z deklaracją producenta. Produktami priorytetowymi były kiełbasy suche, kiełbasy podsuszane oraz konserwy sterylizowane z mięsa czerwonego. Ponadto sprawdzenie warunków wprowadzania do obrotu mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy w zakładach produkcyjnych w których prowadzony jest ubój bydła.

             

Kontrolą objęto:

 

·      w zakresie oceny organoleptycznej , parametrów fizykochemicznych i znakowania – 13 partii przetworów z mięsa czerwonego o łącznej masie: 3 126,0 kg w tym:

- kiełbasy suche : 2 partie o łącznej masie  1 649,0 kg

- kiełbasy podsuszane : 5 partii o łącznej masie  329,0 kg,

- konserwy sterylizowane : 6 partii o łącznej masie  1 148,0 kg,

 

W żadnym z kontrolowanych zakładów nie prowadzono uboju bydła. W związku z powyższym Inspektorzy nie przeprowadzili kontroli znakowania mięsa wołowego z bydła  w wieku do 12-go miesiąca życia.

 

Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego nie ma zakładów produkcyjnych wprowadzających  na rynek wędliny posiadające znak „Poznaj Dobrą Żywność”.

 

Wyniki kontroli:

 

Analizy laboratoryjne wykazały, że w/w wyroby spełniały wymagania jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych w stosunku do wymagań zawartych w przepisach o jakości handlowej i zadeklarowanych przez producentów w dokumentach zakładowych.

 Stwierdzono natomiast nieprawidłowości jakości handlowej w zakresie oznakowania 3 partii konserw sterylizowanych (tj. 23,1% skontrolowanych partii przetworów z mięsa czerwonego) o łącznej masie 0,72 t (tj. 23 % masy skontrolowanych partii).

  

  Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

-        niewłaściwej nazwy środka spożywczego, która składała się z niepełnego, niewystarczającego opisu tego środka spożywczego,

-        użycie w wykazie składników nieprawidłowego określenia dla jednego ze składników środka spożywczego,

-        nie podanie w wykazie składników nazwy wskazującej konkretny gatunek zwierzęcia  z którego pochodzi „mięso oddzielone mechanicznie”,

-        podanie na opakowaniu jednostkowym środka spożywczego daty minimalnej trwałości obejmującej okres trwałości produktu, niezgodny z okresem trwałości przyjętym w dokumencie zakładowym.

 

Zastosowane sankcje:

·         Zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorstwa  w sprawie nałożenia kary pieniężnej (art. 40a ust 1 pkt 3) z racji wprowadzenia do obrotu niewłaściwie oznakowanych 3 partii konserw sterylizowanych,

·         Zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec Przedsiębiorcy w sprawie nałożenia kary pieniężnej (art. 40a ust 1 pkt 2) w sprawie utrudnień w przeprowadzeniu kontroli planowej.

 

Kontrolowanemu przekazano zalecenia pokontrolne.

 

     Wnioski

 

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w roku 2008 oraz obecnie, należy stwierdzić, iż  w branży produkcji przetworów z mięsa czerwonego zauważa się wciąż utrzymującą się poprawną jakość handlową kiełbas               z rodzaju suche i podsuszane. W wyniku laboratoryjnej analizy deklarowanych parametrów oraz wstępnej oceny organoleptycznej przeprowadzonej w zakładach produkcyjnych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Nie było również nieprawidłowości w zakresie znakowania. W porównaniu z rokiem ubiegłym, zaobserwowano natomiast pogorszenie jakości handlowej konserw mięsnych, gdzie wystąpiły nieprawidłowości w zakresie oznakowania. Niewłaściwą jakość konserw (w zakresie oznakowania) stwierdzono w 3 spośród 6 pobranych próbek konserw. 

Powyższe wnioski świadczą o skuteczności działań kontrolnych i pozytywnych efektach w zakresie poprawy jakości handlowej wędlin z mięsa czerwonego oraz o konieczności podejmowania dalszych kontroli w zakresie jakości handlowej konserw.

 

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.