Kontrola planowa IV kwartał 2009 r. - jakość handlowa przetworów rybnych PDF Drukuj Email

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie  jakość handlowej przetworów rybnych  w IV kwartale 2009 r.

 

 

Zgodnie z programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych (GI-BKJ-403-16/09) kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach gospodarczych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej marynat rybnych na zgodność z  przepisami o jakości handlowej  i deklaracjami jakościowymi producentów.

 

Kontrolą objęto

 

·      w zakresie oceny organoleptycznej i parametrów fizykochemicznych - 3 partie marynat rybnych o łącznej masie 548 kg ,

 Ocena organoleptyczna wszystkich marynat rybnych objęła badanie zapachu, barwy, konsystencji zalewy, smaku oraz tekstury mięsa ryb, natomiast badania fizykochemiczne obejmowały badanie pH i zawartości soli kuchennej, a także dodatkowo w przypadku 2 partii badanie kwasowości ogólnej i rzeczywistego udziału składników stałych – zawartości mięsa oraz zawartości warzyw.

·         w zakresie znakowania- 3 partie marynat rybnych o łącznej masie 548  kg (partie produktów poddanych ocenie organoleptycznej i analizom fizykochemicznym).

 

Kontrolowane wyroby to Płaty śledziowe a`la Bismarck w zalewie octowej, Rolmopsy w zalewie octowej i Płaty śledziowe marynowane.

 

Wyniki kontroli

 

Badania laboratoryjne wykazały, że objęte kontrolą wyroby spełniały wymagania jakości handlowej w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych w stosunku do wymagań zawartych w przepisach o jakości handlowej i zadeklarowanych przez producentów w oznakowaniu (opisach produktów i etykietach).

.

Wymagań jakości handlowej nie spełniały:

 

·      w zakresie oznakowania - 2 partie marynat rybnych o łącznej masie 144  kg , tj.

 

a) Płaty śledziowe a`la Bismarck w zalewie octowej

- braku ilościowej zawartości składników w postaci procentowej tj.: płatów śledziowych oraz zalewy octowej, które występują w nazwie środka spożywczego,

- braku zachowania malejącego według masy porządku składników wymienionych
w wykazie, wykorzystanych do produkcji środka spożywczego i nadal w nim obecnych,

 

b) Rolmopsy w zalewie octowej

- braku ilościowej zawartości składnika w postaci procentowej tj.: zalewy octowej, który występuje w nazwie środka spożywczego,

- braku umieszczenia w wykazie składników papryki i ogórka użytych do produkcji środka spożywczego,

- braku zachowania malejącego według masy porządku składników wymienionych
w wykazie, wykorzystanych do produkcji środka spożywczego i nadal w nim obecnych.

 

Sankcje

 

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami zastosowano następujące sankcje:

 

v   wydano 2 decyzje nakazujące poddanie zabiegowi zmiany oznakowania 2 partii marynat rybnych o łącznej masie 144 kg,

v   wydano 1 decyzję o karze pieniężnej za wprowadzenie do obrotu ww. partii artykułów rolno - spożywczych niespełniających wymagań jakości handlowej w stosunku do wymogów określonych w przepisach o jakości handlowej i dodatkowych wymogów zadeklarowanych przez producenta w oznakowaniu,

 

v   1 podmiotowi przekazano zalecenia pokontrolne w których wezwano do usunięcia nieprawidłowości.

 

Wnioski

 

Porównując wyniki bieżących kontroli przetworów rybnych w stosunku do przeprowadzonych w okresie 2 poprzednich lat, należy stwierdzić, że ich jakość handlowa ulega stopniowej poprawie.

W kontrolach marynat rybnych w roku 2007 wszystkie tj. 100 % spośród kontrolowanych partii nie spełniały wymogów jakości handlowej zarówno w zakresie cech fizykochemicznych, jak i oznakowania, natomiast w roku 2008 liczba ta spadła do poziomu 66 %. W wyniku kontroli przeprowadzonych w IV kwartale 2009 roku stwierdzono niewłaściwą jakość handlową marynat rybnych w zakresie oznakowania wśród 66 % kontrolowanych partii, zaś żadnej w zakresie cech fizykochemicznych i organoleptycznych.

Opisane fakty świadczą o wzroście świadomości przedsiębiorców w zakresie znajomości przepisów prawa, poprawie prowadzonego nadzoru nad procesami produkcji oraz skuteczności działań WIJHARS w Olsztynie. Jednak wobec w dalszym ciągu występujących nieprawidłowości, istnieje uzasadniona potrzeba kontynuowania kontroli w tym obszarze.

 

 

 

Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Dowiedz się więcej.